Przejdź do treści

Na czym polega asertywność w komunikacji?

Asertywność to zdolność do otwartego i stanowczego komunikowania swoich potrzeb, uczuć, opinii oraz pragnień bez naruszania praw i komfortu psychicznego innych osób, w sposób, który nie rani i nie jest postrzegany jako agresywny. W społecznym odbiorze asertywność kojarzona jest przede wszystkim ze sztuką mówienia “NIE” tj. wyrażania odmowy wolnej od pretensji czy usprawiedliwień, z czym – jak pokazuje praktyka oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzanych np. w miejscu pracy – wielu z nas wciąż ma problemy. Asertywność jest jednym ze składników inteligencji emocjonalnej i w zestawieniu z empatią decyduje o jakości naszych relacji z innymi ludźmi. Stanowi alternatywę dla zachowań biernych, agresywnych czy manipulatorskich.

Co oznacza asertywność?

Osoby asertywne są świadome swoich mocnych i słabych stron, otwarcie wyrażają swoje poglądy, a jednocześnie są wrażliwe na potrzeby innych, dlatego zwykle są postrzegane jako dobrzy rozmówcy. Co ważne, klucz do asertywnej komunikacji tkwi nie tylko w zawartości przekazu, ale także w elementach komunikacji niewerbalnej. Utrzymując kontakt wzrokowy z rozmówcą, wykazujesz zainteresowanie tematem oraz wyrażasz szacunek. Równie istotne jest, aby twoje gesty i mowa ciała były spójne z wysyłanymi komunikatami werbalnymi, a ton głosu przekonujący i zdecydowany, ale nie napastliwy.

Dlaczego asertywność jest ważna w komunikacji interpersonalnej?

Asertywność nie jest umiejętnością wrodzoną, lecz zdolnością, którą można w sobie wykształcić, a następnie doskonalić poprzez codzienną praktykę. Pierwszym krokiem powinna być pogłębiona analiza własnej postawy i szczera odpowiedź na pytanie: “Co powstrzymuje mnie od bycia asertywnym”? Psychologowie wskazują, że głównymi przeszkodami w wyrażaniu samego siebie są brak wiary w to, że posiadamy prawo do odmowy oraz niepokój i towarzyszące mu przekonanie, że odmawiając zranimy innych lub stracimy ich sympatię. I zachęcają do tego, by zamiast ulegać tym negatywnym wizjom, skonfrontować swoje oczekiwania z rzeczywistością.

Jak stać się bardziej asertywnym?

Zmiana ograniczających przekonań to milowy krok do wykształcenia w sobie asertywności. Przydatna może okazać się również technika wizualizacji. Warto wyobrażać sobie swoje przyszłe asertywne zachowania, wczuwać się w towarzyszące im pozytywne emocje oraz dostrzegać korzyści z nich płynące.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą szkoleń z umiejętności interpersonalnych

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń