Przejdź do treści

Bezpieczne mycie okien – przepisy, zabezpieczenia, ryzyko

Czy mycie okien zalicza się do prac na wysokościach?

Praca na wysokości to każda czynność wykonywana na poziomie powyżej 1 metra od podłogi albo gruntu. W związku z tym również mycie okien można w pewnych przypadkach uznać za pracę na wysokości, co do której należy zastosować szczególne środki ostrożności. Trzeba jednak zaznaczyć, że za taką pracę nie są uznawane czynności wykonywane na powierzchni (niezależnie od wysokości), która:

  • jest osłonięta ze wszystkich stron pełnymi ścianami albo ścianami ze oknami do wysokości minimum półtora metra;
  • jest zabezpieczona urządzeniem lub konstrukcją, które chronią pracownika przed upadkiem.

Mycie okien na wysokościach – jakie uprawnienia należy posiadać?

Pamiętajmy o tym, że do pracy na wysokości dopuszczalny może być tylko taki pracownik, który przeszedł odpowiednia badania z zakresu medycyny pracy – w skierowaniu na badanie wstępne czy okresowe pracodawca ma obowiązek wypisać, że dany pracownik będzie wykonywał pracę na wysokości.

Bezpieczna praca na wysokości – jak przygotować się do mycia okien?

Do mycia okien należy się odpowiednio przygotować. Przede wszystkim pracownik powinien znać instrukcję dotyczącą zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującą na danym stanowisku pracy, a w razie wątpliwości zwrócić się do przełożonego. Ważnym elementem jest właściwa odzież robocza oraz przygotowanie sprzętu. Pracownik powinien zadbać również o porządek na miejscu pracy i w jego otoczeniu.

Sprzęt do mycia okien na wysokościach – jakie zasady BHP musi spełniać?

Mycie okien może wymagać użycia drabiny, rusztowania, pomostu lub innego rodzaju podwyższenia. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sprzęty te powinny być stabilne, zabezpieczone przed przesunięciem, a także stosowane zgodnie z instrukcjami – trzeba tutaj zwrócić uwagę na dozwolone obciążenie podwyższenia. Jednocześnie należy dostosować liczbę pracowników oraz stosowanych narzędzi do powierzchni takiego sprzętu. Dodatkowo powierzchnia taka musi być pozioma oraz dobrze i trwale przytwierdzona do konstrukcji.

Jeżeli do mycia okien wykorzystuje się drabinę, urządzenie to powinno być sprawne, w odpowiednim stanie technicznym, dostosowane do wymagań oraz wyposażone w znak bezpieczeństwa, prawidłowo zabezpieczone i ustawione na stabilnym podłożu. Zabronione jest przedłużanie drabiny podczas pracy, na przykład przy pomocy desek. Urządzenie powinno mieć natomiast antypoślizgowe nakładki.

Pracownik, który myje okna zewnętrzne, nie może korzystać z drabiny przy złych warunkach atmosferycznych. Natomiast podczas pracy na parapecie konieczne są dodatkowe zabezpieczenia, takie jak na przykład specjalne szelki lub pasy.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń