Przejdź do treści

Co obejmuje dozór techniczny urządzeń?

Dozór techniczny – czym jest i jakie urządzenia mu podlegają?

Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia, które stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia i środowiska na skutek: rozprężania cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem innym niż atmosferyczne, wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków, bądź też rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.

Do tej grupy urządzeń zaliczamy m.in. Urządzenia Transportu Bliskiego, Urządzenia Ciśnieniowe oraz Urządzenia Bezciśnieniowe. Zanim przystąpi się do eksploatacji tego rodzaju urządzeń, należy uzyskać zgodę właściwej jednostki, czyli najbliższego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Podpowiadamy, jak to zrobić i przybliżamy krótko najważniejsze zadania, dla których realizacji zobowiązany jest UDT.

Decyzja zezwalająca na eksploatację urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu

Eksploatujący, którzy chcą uzyskać wspomniane decyzje, muszą złożyć do oddziału UDT komplet dokumentów zawierający: wniosek o przeprowadzenie badania technicznego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu, dokumentację techniczną urządzenia (oryginał+kopia), a w przypadku, gdy wniosek dotyczy większej liczby urządzeń, wnioskodawca dodatkowo powinien załączyć ich wykaz. Następnie pracownik oddziału zweryfikuje poprawność wniosku i kompletność załączników. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków wnioskodawca ma 7 dni na ich uzupełnienie.

Gdy wszystkie kryteria formalne zostaną dopełnione, inspektor dozoru technicznego przeprowadzi w obecności wnioskodawcy, bądź też osoby upoważnionej przez wnioskodawcę, badanie urządzenia (weryfikacja stanu urządzenia, jego wyposażenia, oznakowania oraz przeprowadzanie prób technicznych) i sporządzi na tej podstawie protokół. Badania zakończone wynikiem pozytywnym skutkuje wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację oraz ustaleniem formy dozoru technicznego (pełna, ograniczona lub uproszczona).

Urząd dozoru technicznego – zadania

Działania podejmowane przez Urząd Dozoru Technicznego mają na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Do podstawowych zadań Urzędu Dozoru Technicznego zalicza się przeprowadzanie badań urządzeń technicznych podlegających dozorowi na etapie produkcji oraz w fazie ich eksploatacji, a także dozór nad ich naprawami i modernizacją. Zajmuje się on także potwierdzaniem kwalifikacji osób obsługujących oraz konserwujących urządzenia podlegające dozorowi.

Na pracownikach UDT spoczywa również obowiązek uzgadniania programów szkoleń dla osób pragnących ubiegać się o pozyskanie kwalifikacji do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych (np. z zakresu konserwacji dźwigów, obsługi urządzeń transportu bliskiego czy napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm³).

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń