Przejdź do treści

Czego dotyczy norma ISO 50001?

Polska wersja normy ISO 50001:2012 została opublikowana 23 lipca 2012 roku, a jej pełny tytuł to “Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania”. Liczący 29 stron dokument zastąpił obowiązującą wcześniej angielską wersję normy ISO 50001:2011.

Efektywne zarządzanie energią

ISO 50001 jest międzynarodową normą, która reguluje system zarządzania energią oraz jej użytkowania. Została stworzona na podstawie europejskiej normy EN 16001. ISO 50001 dotyczy każdej organizacji, a w sposób szczególny firm, które wykorzystują procesy energochłonne oraz emitują duże ilości gazów cieplarnianych. Norma ta dotyczy oszczędności i zarządzania energią oraz efektywności i doskonalenia energetycznego. ISO 50001 formułuje kryteria systemu zarządzania energią, dzięki którym firmy są w stanie w zrównoważony sposób poprawiać produktywność używania energii. Zasady te dotyczą różnych aspektów funkcjonowania firmy związanych z wydajnością energetyczną. Wymagania te są zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Korzyści z wdrożenia ISO 50001

W jaki sposób wdrożenie i certyfikacja ISO 50001 przyczynia się do poprawy i zwiększenia sprawności systemu zarządzania energią? Norma ta przede wszystkim wpływa na polepszenie efektywności energetycznej, z którą wiąże się zmniejszenie zużycia energii, a w efekcie ograniczenie jej kosztów. Na poziomie organizacyjnym norma ISO 50001 usprawnia nadzór nad systemem zarządzania energią, można ją także integrować z innymi systemami zarządzania. Równie istotny jest aspekt ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, co z oczywistych względów przyczynia się do ochrony środowiska.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń