Przejdź do treści

Czy firmowe urządzenia zawierające czynniki chłodnicze, np. klimatyzacja, zgodnie z przepisami generują jakieś dodatkowe obowiązki?

Jest to obszar, który reguluje Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Jeśli tylko używamy tych urządzeń, to nie przewiduje ona obowiązku posiadania certyfikatu. Czynności związane z serwisem i prawidłowym działaniem tych urządzeń musimy oczywiście zlecać podmiotom uprawnionym.
Obowiązek posiadania certyfikatów personelu dotyczy podmiotów wykonujących następujące czynności przy stacjonarnych urządzeniach chłodniczych klimatyzacyjnych i pompach ciepła:
• kontrole szczelności,
• odzysk,
• instalowanie,
• serwis i konserwacja.
Dodatkowo w zakresie dwóch ostatnich konieczny jest jeszcze certyfikat przedsiębiorcy. Działania te mogą wykonywać na potrzeby własne, ale również w ramach usług dla innych podmiotów.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń