Przejdź do treści

Czy można usprawnić komunikację niewerbalną?

Czym jest i jaką funkcję pełni komunikacja niewerbalna?

Wszyscy wiemy, jak ważna jest skuteczna komunikacja w codziennych interakcjach z ludźmi. Komunikacja niewerbalna jest zbiorem sygnałów i komunikatów, które wysyłamy poprzez nasze postawy, gesty, mimikę oraz emisję głosu,  mowa o tzw. czynnikach paralingwistycznych, do których zalicza się m.in. tempo mówienia, ton głosu oraz dźwięki nieartykułowane (niewyraźne). Ten rodzaj komunikacji stanowi znaczącą część wszystkich przekazywanych przez nas komunikatów. Poprawne nadawanie i odbieranie komunikatów niewerbalnych stwarza kontekst, dzięki któremu rozmówcy mogą właściwie interpretować wzajemne wypowiedzi. Bardzo często zapominamy o tym aspekcie komunikacji, dlatego warto podjąć pracę nad własną mową ciała, która wpłynie korzystnie na nasze porozumiewanie się, podniesie jakość wystąpień publicznych oraz stanie się elementem samodoskonalenia.

Jak usprawnić komunikację niewerbalną?

W usprawnieniu komunikacji niewerbalnej chodzi przede wszystkim o zdobycie większej świadomości swojej mowy ciała. Warto pamiętać o tym, by być spójnym w wysyłanych komunikatach werbalnych i niewerbalnych. Dzięki temu będziemy bardziej wiarygodnym nadawcą treści. W zachowaniu owej spójności pomaga aktywne słuchanie. Rozmawiając z kimś, skupmy się na oczach, dzięki temu pokazujemy, że jesteśmy dobrymi słuchaczami. Kontakt wzrokowy jest ważny również dlatego, że świadczy o naszej szczerości. Nagłe zerwanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą może zostać odebrane jako przejaw znudzenia, poczucia winy lub chęć ukrycia czegoś. Podczas wystąpień lub rozmowy, czy to prywatnej, czy też biznesowej, wskazane jest zachowanie wyprostowanej postawy z lekko uniesioną i pochyloną głową. W ten sposób dajemy do zrozumienia, że posiadamy odpowiedni poziom pewności siebie oraz jesteśmy otwarci na wysłuchanie drugiej osoby. Kolejnym elementem jest gestykulacja. Powinna ona być spokojna i kontrolowana oraz dostosowana do omawianego tematu. Jest to o tyle istotne, że pomaga nam w zapewnieniu rozmówcy o naszym profesjonalnym podejściu. Pozostając przy gestykulacji, warto pamiętać, że takie gesty jak drapanie lub pocieranie ucha mogą okazywać kłamstwo, czy zażenowania. Z kolei pocieranie karku zdradzać może frustrację lub gniew.

Podsumowując, można stwierdzić,  że komunikacja niewerbalna to istotny element relacji międzyludzkich. Praca nad usprawnieniem tego rodzaju komunikacji przekłada się na wzrost kompetencji osobistych i zawodowych.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń