Przejdź do treści

Czy ocena ryzyka maszyny jest wymagana na etapie dostosowywania do wymagań minimalnych?

Odpowiedź wymaga rozważenia dwóch wątków – oceny ryzyka maszyny oraz wymagań minimalnych. A więc po kolei.

Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań zasadniczych to producent maszyny lub jego upoważniony przedstawiciel powinien zapewnić przeprowadzenie oceny ryzyka w celu określenia, mających zastosowanie do tej maszyny, zasadniczych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Natomiast użytkownik – pracodawca nie przeprowadza oceny technicznej ryzyka maszyny, ale zapewnia ocenę ryzyka dla pracownika obsługującego maszynę.

Nie ma wymogu, który by mówił o ocenie ryzyka maszyny na etapie dostosowywania do wymagań minimalnych. Natomiast z całą pewnością właściciel musi zapewnić zgodność maszyny z wymogami z Rozporządzenia w sprawie wymagań minimalnych. Przydatna w tym zakresie będzie na pewno lista kontrolna, z której można skorzystać na stronie Państwowej Inspekcji Pracy http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/19404/07011009.pdf Należy ją uzupełnić krok po kroku poprzez odpowiedzi „Tak”, „Nie” lub „Nie dotyczy” na zadane tam pytania. W efekcie pomoże nam ona w ocenie spełniania przez maszyny minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania przez pracowników podczas pracy.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń