Przejdź do treści

Czy w zakresie urządzeń zawierających czynniki chłodnicze, np. posiadanej klimatyzacji, firma ma obowiązki co do uzyskiwania certyfikatów niezbędnych do obsługi i serwisowania?

Poruszany obszar reguluje Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Rozważać możemy tu dla firmy poniższe scenariusze.
Ustawa nie przewiduje obowiązku posiadania odpowiednich certyfikatów dla podmiotów, które są jedynie operatorami tego typu urządzeń. Ich obowiązkiem jest zlecanie czynności związanych z serwisem i prawidłowym działaniem tych urządzeń podmiotom uprawnionym.
Obowiązek posiadania certyfikatów personelu dotyczy podmiotów wykonujących następujące czynności w zakresie stacjonarnych urządzeń chłodniczych klimatyzacyjnych i pomp ciepła:
• kontrole szczelności,
• odzysk,
• instalowanie,
• serwis i konserwacja.
Podmioty wykonujące te czynności muszą posiadać certyfikaty personelu, a przedsiębiorstwo (w zakresie dwóch ostatnich) certyfikat przedsiębiorcy. Mogą je wykonywać na użytek własny i/lub usługowo dla innych podmiotów.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń