Przejdź do treści

Czym jest oznakowanie CE?

Oznakowanie CE stanowi kluczowy wskaźnik oraz symbol zgodności danego wyrobu ze wszystkimi dyrektywami Nowego Podejścia Unii Europejskiej.

Co oznacza znak CE na wyrobach?

Innymi słowy jest to oznakowanie potwierdzające zgodność produktu, a także procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony zdrowia i środowiska. Dyrektywy te określają również wszelkie zagrożenia, które producent powinien wykryć oraz usunąć.

Naniesienie przez producenta oznakowania CE na wyrób stanowi deklarację, że wyrób ten spełnia najważniejsze wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw Unii Europejskiej. Znak ten świadczy również o tym, że przeprowadzone zostały odpowiednie procedury oceny zgodności i zakończyły się one pozytywnym wynikiem. Aby jednak producent mógł oznakować swój wyrób znakiem CE, musi on wykonać analizy oraz podjąć niezbędne działania, w celu spełnienia wszelkich wymagań. W tym przypadku wymienia się przede wszystkim przeprowadzenie kontroli zgodności, stworzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej, a także podpisanie deklaracji zgodności UE.

Symbol CE a ustawa o systemie oceny zgodności

Oznakowanie CE, ze względu na swój charakter, ma zastosowanie zarówno do wyrobów wytwarzanych na rynek krajowy, jak i tych na rynek pozostałych państw będących członkami Unii Europejskiej. Umożliwia ono również wolny obrót i serwis produktów na terenie UE. Ustawa o systemie oceny zgodności zabrania jednak wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku tych wyrobów, które nie posiadają oznakowania zgodności, mimo że podlegają one takiemu oznakowaniu.

Oznakowanie CE krok po kroku – skorzystaj z naszego szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z programem naszego szkolenia dotyczącego oceny zgodności maszyn i prawnych aspektów oznakowania CE.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń