Przejdź do treści

Czym jest rozporządzenie REACH?

REACH to przyjęte przez Unię Europejską rozporządzenie dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów. Ma ono na celu ochronę zdrowia ludzkiego oraz środowiska przed ewentualnymi zagrożeniami, jakie mogą stanowić różnego rodzaju substancje chemiczne. Rozporządzenie to ma również za zadanie zwiększenie konkurencyjności unijnego sektora chemikaliów, integrację działań europejskich z działaniami podejmowanymi na arenie międzynarodowej, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na stanowisku pracy, a także promocję alternatywnych metod oceny zagrożeń, stwarzanych przez substancje chemiczne.

Rozporządzenie REACH, co do zasady, reguluje kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację, ocenę, a także udzielanie zezwoleń oraz wprowadzanie ograniczeń w obrocie. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie substancje są objęte wymogiem rejestracji zgodnej z zasadami REACH. Zwolnione są chociażby odpady, substancje radioaktywne, półprodukty niewyodrębniane czy substancje stwarzające niewielkie ryzyko dla środowiska czy zdrowia. Z kolei niektóre chemikalia są automatycznie uznawane za zarejestrowane. Są to m.in. substancje czynne wchodzące w skład środków ochrony roślin czy produktów biobójczych. Oczywiście istnieje również duża grupa preparatów, w przypadku których stosuje się przepisy szczegółowe, nieznajdujące się w REACH.

W związku z tym, że rozporządzenie REACH wymaga, aby ciężar dowodu spoczywał na przedsiębiorstwach, są one zobowiązane do identyfikowania i kontrolowania ryzyka związanego z produkcją i wprowadzaniem na rynek wytwarzanych przez siebie substancji. Oznacza to, że przedsiębiorstwa, produkujące lub używające w swojej działalności gospodarczej potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych, muszą wykazać, że mogą być one bezpiecznie stosowane.

Pamiętajmy również o najważniejszym – trening i praktyka czyni mistrza. Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu Zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń