Przejdź do treści

Czym jest system zarządzania?

System zarządzania stanowi zintegrowany zespół połączonych ze sobą w jasny sposób elementów, który umożliwia usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego konkurencyjności na rynku.

Systemem zarządzania można również określić sposób kierowania i sterowania działaniami biznesowymi w ramach prowadzenia organizacji, które mają bezpośredni związek z jakością oferowanego klientom wyrobu lub usługi.

Głównym założeniem systemu zarządzania jest generowanie zachowań przedsiębiorstwa w jego powiązaniach i relacjach z otoczeniem. Musi on ponadto odnosić się do kluczowych wartości i celów biznesowych danej organizacji. System zarządzania powinien się cechować nie tylko zgodnością i spójnością, ale również uporządkowaniem oraz ukierunkowaniem na realizację określonych zadań. Swoim zasięgiem musi on natomiast obejmować zarówno klientów, jak i pracowników, dostawców oraz potencjalnych inwestorów danej organizacji.

Ze względu na swoją specyfikę system zarządzania jest wdrażany przede wszystkim w celu realizacji konkretnych zadań dotyczących spełniania wymagań klientów oraz minimalizowania ewentualnego ryzyka biznesowego. Ma on również za zadanie identyfikację oraz usuwanie niepożądanych zjawisk, a także ułatwianie organizacji przystosowywania się do systematycznie zmieniających się warunków otoczenia.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń