Przejdź do treści

Czym są negocjacje?

Negocjacje, w ogólnym ujęciu, oznaczają proces komunikowania się, którego celem jest dążenie do osiągnięcia porozumienia.

W zależności od charakteru negocjacji porozumienie to może stanowić rozwiązanie konfliktu oraz dojście do możliwego do zaakceptowania przez wszystkie strony kompromisu lub też uzyskanie czegoś od drugiej strony, która jednocześnie chce coś otrzymać od nas.

Negocjacje ze względu na swój charakter polegają na podejmowaniu takich decyzji, które będą służyły osiąganiu korzyści oraz zwiększaniu własnych zysków. Nie oznacza to jednak, że wypracowanie zgody za każdym razem będzie równoznaczne z uzyskaniem najlepszego rozwiązania. Przystępując do negocjacji bardzo ważne jest przede wszystkim określenie tego, co faktycznie chcemy osiągnąć. Konieczne jest w tym przypadku rozpoznanie kluczowych potrzeb adwersarzy, a także ich wzajemnego powiązania. Zanim przystąpimy do negocjacji, należy również ustalić, czy ogólne warunki sprzyjają do rozpoczęcia rozmów. W sytuacji, gdy któraś ze stron reaguje zbyt emocjonalnie lub nie ma do zaoferowania niczego, na czym zależałoby drugiej stronie, nie warto podejmować negocjacji.

Znajomość zasad oraz mechanizmów negocjacji może się również okazać niezwykle przydatna w sytuacji, gdy konieczne jest załagodzenie sytuacji konfliktowych w firmie. Posiadając odpowiednią wiedzę można nie tylko stworzyć silną płaszczyznę współpracy oraz dojść do porozumienia z członkami zespołu, ale również wypracować nowe, bardziej skuteczne rozwiązania, które przyczynią się do wzrostu efektywności danej organizacji.

Pamiętajmy również o najważniejszym – trening i praktyka pomagają w lepszej komunikacji
i osiąganiu porozumień. Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu Sztuki Skutecznych Negocjacji, skierowanego dla osób, które mają chęć zostać skutecznymi negocjatorami.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń