Przejdź do treści

Jak ważne jest budowanie zespołu?

Chęć osiągnięcia wyznaczonych celów, a także dążenie do usprawnienia funkcjonowania organizacji sprawiają, że coraz więcej firm stara się zadbać o lepszą integrację swoich pracowników.

Zgrany zespół może bowiem nie tylko umożliwić osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na danym rynku, ale również stać się podstawą udanego biznesu.

Budowanie zespołu to przebiegający stopniowo oraz wymagający wielu starań proces. Podejmując się tego zadania należy przede wszystkim sprawić, by wszyscy pracownicy mieli pewność, że stanowią ważny element większej całości. Niezwykle istotne jest w tym przypadku określenie tożsamości zespołu oraz zakomunikowanie wspólnych celów oraz wspólnej wizji działania, do której wszyscy członkowie zespołu powinni być w stanie się podporządkować. Przy tworzeniu zespołu bardzo ważne jest również jasne ustalenie reguł dotyczących współpracy. Innymi słowy: każdy członek zespołu powinien przyjąć wyznaczoną rolę oraz mieć do zrealizowania indywidualne cele, które będą stanowiły element całościowej pracy grupy. Dzięki temu możliwe będzie nie tylko wykorzystanie indywidualnych zdolności i doświadczenia każdego pracownika, ale również uefektywnienie pracy całego zespołu. Zminimalizowaniu ulegnie także ryzyko pojawiania się różnego rodzaju konfliktów i nieporozumień, zostanie poprawiona współpraca wewnątrz grupy. Budując zespół nie można również zapomnieć o kwestiach związanych z motywowaniem pracowników. Bardzo ważne jest w tym przypadku dbanie o nieustanny rozwój i szkolenie swoich pracowników.

Właściwie zbudowany zespół może nieść ze sobą wiele korzyści zarówno dla współpracujących ze sobą osób, jak i dla całej firmy. Dzięki zespołowi w naturalny sposób zyskuje się dostęp do wiedzy i umiejętności poszczególnych jego członków. Odpowiednio zbudowany zespół może również stanowić źródło wsparcia i motywacji do dalszych działań, mających na celu realizację konkretnego zadania. Współpraca z różnymi ludźmi sprawia, że możliwa jest zmiana niechcianych nawyków i zachowań oraz nauka zupełnie nowych, efektywnych metod pracy. Tym, co jednak najbardziej przemawia na korzyść budowania zespołu jest fakt, iż silna grupa jest w stanie pokonać o wiele więcej przeszkód i trudności niż pojedyncza osoba.

Zapraszamy do zapoznania się ofertą szkolenia dotyczącego zarządzania zespołem rozproszonym.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń