Przejdź do treści

Obliczanie śladu węglowego – najważniejsze informacje

Ślad węglowy – czym jest?

Ślad węglowy jest opisowym, szeroko stosowanym terminem określającym bilans emisji gazów cieplarnianych całej organizacji, lub alternatywnie, pojedynczego produktu lub usługi. Obejmuje on emisję dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych (mierzoną w ekwiwalentach CO2 / CO2-eq).

Jakie emisje obejmuje ślad węglowy?

W przypadku organizacji takiej jak firma lub instytucja publiczna, ślad węglowy obejmuje wszystkie emisje, które są bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez działalność organizacji w określonym czasie, zazwyczaj w ciągu roku. Z kolei ślad węglowy produktu lub usługi obejmuje wszystkie emisje występujące w trakcie jego cyklu życia.

Ślad węglowy – w jakim celu się go oblicza?

Policzenie śladu węglowego nie powinno być odbierane jako obowiązek, ale jako pierwszy krok do rozwoju biznesu na wielu płaszczyznach. Co ważne, narzędzie to może być stosowane w każdej branży. Nie ma w tym obszarze żadnych ograniczeń, a więc przedstawiciele wszystkich sektorów przemysłu mogą z niego korzystać.

Ślad węglowy produktu a przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa decydują się na obliczenie śladu węglowego głównie dla konkretnego produktu, a nie dla całej firmy. Jest to związane z chęcią zwiększenia konkurencyjności wytwarzanych przez siebie dóbr i z zapotrzebowaniem kontrahentów. Istotą wyliczenia śladu węglowego dla danego wyrobu jest fakt, iż staje się on atrakcyjniejszy z punktu widzenia nie tylko proekologicznych środowisk, ale także przedsiębiorcy, który wykorzystuje dany produkt w swoich procesach produkcyjnych.

Jeśli kupowany produkt cechuje się niższym śladem węglowym niż konkurencji, świadczy to o odpowiedzialności producenta, chcącego jednocześnie chronić środowisko oraz optymalizować procesy w firmie. Istotnym aspektem jest fakt, że policzenie śladu węglowego nie jest sztuką dla sztuki. Niesie to za sobą wiele możliwości rozwoju, poprawy efektywności energetycznej w firmie i szerokiego spojrzenia na nią jako na całość, a nie zbiór oddzielnych działów.

Normy organizacyjne dotyczące śladu węglowego

  • ISO / TS 14067:2018 (Ślad węglowy produktów – Wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji i komunikacji)
  • PAS 2050 (specyfikacja oceny emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia towarów i usług)
  • Protokół GHG (standard rachunkowości i raportowania cyklu życia produktu).

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń