Przejdź do treści

Jakie są rodzaje coachingu?

Coaching jako skuteczna forma pomocy, wykorzystująca między innymi psychoterapię, edukację, naukę komunikowania się i kreatywnego myślenia, dzieli się na kilka rodzajów. Różnią się one między sobą zarówno narzędziami, jak i metodami, które są dobierane w zależności od specyfiki danego coachingu.

Wśród najpopularniejszych rodzajów coachingu wymienia się przede wszystkim: coaching zawodowy, life coaching, coaching biznesowy, coaching grupowy oraz executive i leadership coaching. Coaching zawodowy, jak sama nazwa wskazuje odnosi się do wspierania rozwoju zawodowego osoby coachowanej. Służy on wspieraniu podejmowania i realizacji wyzwań zawodowych oraz nakłania do zmiany dotychczasowych stanowisk i postaw, które są niezbędne do dalszego rozwoju kariery. Life coaching dotyczy natomiast prywatnej sfery życia osoby coachowanej. Koncentruje się on na rozwoju osobistym danej osoby oraz poprawie funkcjonowania w życiu codziennym.

W przypadku coachingu biznesowego, który z roku na rok staje się coraz popularniejszy, nacisk kładziony jest na doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników danej organizacji na wszystkich jej szczeblach, z wyjątkiem kadry zarządzającej. Coaching grupowy jest z kolei nastawiony na rozwiązywanie problemów oraz rozwijanie potencjału jego uczestników. Poprzez pracę w zespole osoby coachowane uczą się jak radzić sobie w trudnych i konfliktowych sytuacjach. Poprawiają one również relacje w środowisku pracy, zwiększając tym samym swoją efektywność.

Executive i leadership coaching polega natomiast na pracy z kadrą zarządzającą danym przedsiębiorstwem. Dostarcza on cennych umiejętności, które są niezbędne w prowadzeniu i usprawnianiu organizacji. Poprzez doskonalenie kompetencji przywódczych, coaching ten rozwija także zdolność kreatywnego planowania oraz skutecznego wdrażania planów biznesowych.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń