Przejdź do treści

Kluczowa rola obserwatora w procesie BBS

Istnieją takie sektory gospodarki, w których dbałość o Bezpieczeństwo i Higienę Pracy to podstawa i jeden z absolutnie kluczowych aspektów funkcjonowania organizacji. Mniejsza ilość niebezpiecznego zachowania skutkuje lepszą ochroną pracowników, co niweluje ryzyko wystąpienia wypadków. Jednak by wiedzieć, gdzie zatrudniani popełniają błędy zagrażające ich zdrowiu i życiu, potrzebna jest wnikliwa obserwacja ich codziennego zachowania. Służą temu właśnie programy typu BBS.

Na czym polega BBS?

Wiele światowych korporacji wykorzystuje program BBS (Behaviour Based System). Jego założeniem jest obserwacja pracowników przez przełożonych w relacji jeden do jednego, a następnie ocena zachowania zgodna z wytycznymi odnośnie standardów bezpieczeństwa. Pozwala to poczynić wnioski, które są podstawą do lepszego przystosowania maszyn, polepszenia organizacji pracy lub optymalizacji zarządzania. Swego rodzaju katalizatorem jest tutaj osoba obserwatora, który musi rozsądnie ocenić postawy pracownika i nadać im stopień zagrożenia według odpowiedniej skali bezpieczeństwa.

Co powinien robić obserwator?

Osoba obserwująca musi być możliwie obiektywna oraz posiąść odpowiednie przygotowanie. W celu dobrego wdrożenia programu BBS, obserwator dowiaduje się o zachowaniu pewnych norm i jednoczesnym upewnieniu personelu, że obserwacje nie mają związku ze zmianami na gorsze (np. ze zwolnieniami). Osoby obserwowane muszą wiedzieć, że program BBS ma na celu polepszenie warunków w miejscu pracy. To obopólna korzyść dla pracodawcy i pracownika.

Najważniejszy etap całego procesu

Za najbardziej istotny punkt systemu BBS uznaje się rozmowę z pracownikami po przeprowadzeniu obserwacji. Wnioski trzeba przedstawić w sposób, który nie zostanie odebrany jako atak, lecz jako wskazówka. Na wstępie warto wymienić dobre zachowania, a te negatywne starać się wytłumaczyć. Warto dowiedzieć się bezpośrednio od pracownika, dlaczego postąpił w ryzykowny sposób. Obserwator powinien posiadać rzetelne notatki, w których spostrzeżenia dotyczą jedynie sfery bezpieczeństwa. Celem takiego podsumowania jest odkrycie, a następnie usunięcie przeszkód w bezpiecznym wykonywaniu pracy. W większości przypadków okazuje się, że takie zagrożenia są możliwe, a nawet łatwe do zniwelowania. Służą ku temu szkolenia uzupełniające lub uświadomienie pracowników o ryzyku, jakie ponoszą. Na końcu rozmowy obserwator powinien udzielić zachęty do zachowania większej ostrożności w pracy, na przykład poprzez docenienie dobrych nawyków.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń