Przejdź do treści

Koordynator BHP – kim jest, kiedy go wyznaczamy, obowiązki

W artykule 208 Kodeksu pracy (dział dziesiąty, Bezpieczeństwo i higiena pracy) pojawia się funkcja tak zwanego koordynatora BHP. Zgodnie z wymaganiami – jeśli w jednym miejscu swoje obowiązki wykonują osoby zatrudnione u różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek współpracować między sobą w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy wszystkim swoim pracownikom – powinni oni ustalić zasady postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu oraz informować się wzajemnie o działaniach dotyczących bezpieczeństwa.

Kto wyznacza koordynatora BHP?

Pracodawcy są obowiązani do wyznaczenia osoby na stanowisko koordynatora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, który będzie nadzorował kwestie BHP w miejscu pracy. Trzeba jednak zaznaczyć, że to pracodawcy w dalszym ciągu są zobowiązani do zadbania o bezpieczeństwo swoich pracowników.

Co mówi kodeks pracy na temat wyznaczenia koordynatora BHP?

Wybór osoby na stanowisko koordynatora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może okazać się dla pracodawców problematyczny. Przepisy Kodeksu Pracy nie podają, jakie wymagania powinien spełniać koordynator BHP oraz kto właściwie może pełnić taką funkcję. Reguły prawa określają zadania osoby na tym stanowisku zatrudnionej w branżach związanych z gospodarką leśną. W normach dotyczących prac gazoniebezpiecznych znajdziemy zapis, jaka osoba jest odpowiedzialna za powołanie koordynatora BHP, z kolei przepisy stosowane w branży budowlanej określają, że taką funkcję pełni kierownik budowy.

Wymagania i zakres obowiązków kordynatora BHP

W jaki sposób wyznaczyć więc wymagania oraz zakres obowiązków koordynatora do spraw bezpieczeństwa w branżach, w których nie zostały one jasno określone? W takich przypadkach decyzję muszą podjąć pracodawcy. Powinni oni wspólnie ustalić, jakie zadania będą należały do koordynatora BHP oraz określić jego uprawnienia, które powinny być zgodne z przepisami. Najlepszym rozwiązaniem jest sporządzenie takiego dokumentu w formie pisemnej.

Czy pracownik BHP może pełnić funkcje koordynatora BHP?

Organizatorzy prac zadają czasem pytanie, czy funkcje koordynatora BHP nie powinny zostać przypisane pracownikowi służby BHP z miejsca, w którym prowadzone są prace lub zatrudnionemu u głównego wykonawcy. Nie ma przeciwwskazań merytorycznych do łączenia tych stanowisk, jednak pełnienie obowiązków koordynatora BHP powinno przebiegać na podstawie odrębnej umowy (na przykład w formie zlecenia). Ma to związek z normami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z którymi służba BHP nie powinna w ramach swojego stanowiska pełnić dodatkowych obowiązków.

Warto też pamiętać, że na koordynatora BHP można wyznaczyć pracownika, który posiada odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń