Przejdź do treści

Kto może przeprowadzić okresowe szkolenia BHP?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami pracodawcy są zobowiązani do organizowania okresowych szkoleń BHP dla pracowników. Częstotliwość realizowania tego obowiązku uzależniona jest od zajmowanego przez pracownika stanowiska i ma na celu utrwalenie wiedzy z zakresu BHP oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy precyzuje, kto może okresowe szkolenia BHP przeprowadzać. W poniższym artykule postaramy się uporządkować wiedzę na temat wymogów dotyczących organizatora szkoleń okresowych.

Wymagania wobec organizatora – kto może przeprowadzić szkolenie okresowe BHP?

Okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy może przeprowadzać osoba, która spełnia łącznie trzy warunki:

  • posiada odpowiedni zasób wiedzy,
  • legitymuje się doświadczeniem zawodowym w tym obszarze,
  • odznacza się przygotowaniem dydaktycznym.

Nietrudno zauważyć, że warunki te są nieprecyzyjne. Przyjrzyjmy się więc dokładniej regulacjom, które budzą najwięcej kontrowersji.

Przede wszystkim przepisy nie precyzują minimalnego stażu pracy wykładowcy w branży BHP. Rozsądek podpowiada, że odpowiednim kandydatem będzie osoba z kilkuletnią praktyką w zawodzie, tym bardziej że największą siłę oddziaływania mają w przypadku tej dziedziny przykłady “z życia wzięte”, wynikające z osobistych doświadczeń specjalisty. Pozostaje to mimo wszystko kwestią uznaniową.

Uprawnienia do szkoleń BHP – czy przepisy określają ich zakres?

Różnie interpretowany jest także zapis dotyczący przygotowania merytorycznego i dydaktycznego. Przepisy nie określają wprost, jakim wykształceniem (średnim, wyższym czy podyplomowym) powinien legitymować się wykładowca szkoleń z zakresu BHP. Nie zobowiązują go też do ukończenia dodatkowego kursu pedagogicznego, pod warunkiem jednak, że jego dyplom potwierdza realizację w toku studiów modułu pedagogicznego. Zgodnie z obowiązującym prawem podstawy programowe kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy wcale tego modułu obejmować nie muszą.

Czy pracodawca może przeprowadzić szkolenie BHP?

Okresowe szkolenia dla służb BHP może przeprowadzać sam pracodawca (po ukończeniu niezbędnego szkolenia) bądź może zlecić ich wykonanie jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność szkoleniową w tej dziedzinie. Gdy pracodawca zdecyduje się sam organizować szkolenia okresowe, do jego obowiązków należy m.in. opracowanie ich programów dopasowanych do poszczególnych grup stanowisk oraz zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego niezbędnego do właściwej realizacji celów szkolenia.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszymi innymi artykułami na temat szkoleń BHP.

Rodzaje szkoleń BHP

Szkolenia BHP dla pracodawców – najważniejsze informacje

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń