Przejdź do treści

Na czym polega audyt energetyczny?

Audyt energetyczny stanowi związaną z termomodernizacją budynków procedurę, która ma na celu ocenę stanu technicznego budynku i źródeł ciepła, a także określenie ilości i struktury zużywanej energii.

Dzięki właściwie przeprowadzonemu audytowi energetycznemu możliwe jest nie tylko uzyskanie cennej wiedzy na temat faktycznej ilości i struktury zużycia energii w danym budynku lub zespole budynków, ale również określenie tego, w jaki sposób można przyczynić się do oszczędzania energii.

Audyt energetyczny w swoich założeniach obejmuje także bardzo cenne doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji różnego rodzaju inwestycji, które mają na celu optymalizację oraz znaczne zmniejszenie rzeczywistego zużycia energii. Opinia wydana na podstawie przeprowadzonego audytu może również pomóc określić, które modernizacje mogą się okazać opłacalne oraz jakie rozwiązania techniczne i produkty będą w danym budynku najkorzystniejsze.

Prawidłowo przeprowadzony audyt energetyczny budynku powinien obejmować przede wszystkim inwentaryzację wszelkich instalacji zużywających energię. Powinien on również zawierać ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określać, jaka jest faktyczna charakterystyka energetyczna danego budynku. W audycie energetycznym zawarte muszą być także informacje na temat sposobów i procedur, dzięki którym można zmniejszyć zużycie energii. Wymagana jest również ocena opłacalności każdej z tych metod oraz wskazanie, która będzie najbardziej optymalna dla badanego budynku.

 

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń