Przejdź do treści

Cykl Kolba – na czym polega ten model nauczania?

Co to jest cykl Kolba?

Cykl Kolba stanowi niezwykle ciekawą i skuteczną technikę edukacji, zgodnie z którą aby osiągnąć sukces w nauce, konieczne jest przejście przez cztery kluczowe etapy przyswajania wiedzy.

Ich kolejność może być dowolna. Nie ma także znaczenia to, który etap zostanie wybrany jako pierwszy. Stosowanie cyklu Kolba w praktyce na przykład w procesach edukacyjnych niesie ze sobą wiele korzyści. W związku z tym, iż metoda ta polega na aktywnym przyswajaniu wiedzy, osoby uczestniczące w szkoleniach są nie tylko w stanie zapamiętać dużo więcej informacji, ale również stają się bardziej zainteresowane omawianym tematem.

4 etapy cyklu uczenia się Kolba

Cykl uczenia się Kolba składa się z czterech etapów, takich jak: doświadczenie, refleksja, teoria oraz praktyka.

Doświadczenie

Doświadczenie to sposób, który wiąże się z aktywnością i działaniem. Podczas przeprowadzania doświadczenia trener najczęściej przekazuje konkretne instrukcje dotyczące zasad wykonania działania, a w razie konieczności inspiruje oraz dodaje wsparcia.

Refleksja

Refleksja polega natomiast na analizie konkretnego doświadczenia. Przyjrzeniu się mu z różnych stron i perspektyw. Jest ona także doskonałym sposobem do zastanowienia się nad tym, co się faktycznie wydarzyło i dlaczego.

Teoria

Z kolei w trakcie kolejnego etapu, jakim jest teoria, wyciągane są wnioski. Jest to również czas na metodyczne porządkowanie informacji, tworzenie uogólnień oraz instrukcji praktycznego działania, a także odkrywanie szeregu prawidłowości.

Model Kolba w praktyce

Ostatnim sposobem uczenia się jest praktyka. Co do zasady, polega ona na praktycznym wykorzystaniu zdobytej wcześniej wiedzy oraz powiązaniu sformułowanej teorii z konkretnym działaniem. Na tym etapie można także przetestować nowe umiejętności oraz sprawdzić swoje kompetencje w praktyce.

Ze względu na swoją wszechstronność, etapy cyklu Kolba umożliwiają przyswajanie wiedzy w sposób dopasowany do indywidualnych potrzeb. Dziedzina wiedzy, którą poznajemy w ten sposób, również nie ma znaczenia – jeżeli tylko nowe informacje mogą zostać w jakikolwiek sposób podparte praktyką, cykl Kolba będzie doskonałym sposobem na nauczenie się czegoś nowego. Warto jednak zauważyć, że cykl będzie skuteczny jedynie wówczas, gdy nie pominiemy żadnego z jego elementów, ponieważ wszystkie są równie ważne.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z artykułem związanym z doskonaleniem umiejętności osobistych.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń