Przejdź do treści

Na czym polega ocena zgodności?

Ocena zgodności stanowi procedurę, która polega na weryfikacji zgodności danego wyrobu z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie podyktowanym przez dyrektywy Unii Europejskiej.

Innymi słowy czynność ta poprzedza wprowadzenie konkretnego wyrobu na rynek, poprzez wykazanie, że zarówno on sam, jak i proces jego produkcji, są zgodne z wymaganiami. Ocena zgodności musi być ponadto przeprowadzana przez producenta w zgodzie z jakościowymi i technicznymi wymaganiami, określonymi w normach i przepisach prawnych.

Przystępując do oceny zgodności wyrobu z zawartymi w dyrektywach wymaganiami producent musi również postępować zgodnie z odpowiednimi modułami, które umożliwiają wykazanie, że wprowadzany na rynek wyrób w pełni spełnia wszelkie dotyczące go wymagania. Co do zasady modułów oceny zgodności jest osiem i są one oznaczone literami od A do H. W większości przypadków w poszczególnych dyrektywach jest także ściśle określone to, które z modułów stosuje się w odniesieniu do konkretnych produktów.

Zdarzają się również sytuacje, w których dyrektywa daje producentowi możliwość wyboru określonego sposobu oceny zgodności. Jest to jednak uwarunkowane koniecznością spełnienia sprecyzowanych wymogów już w fazie projektowania i produkcji. Należy również pamiętać, że wszystkie procedury wymagają od producenta opracowania odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz oznaczenia gotowego wyrobu znakiem CE.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń