Przejdź do treści

Na czym polega zarządzanie stresem w miejscu pracy?

Jak wynika z badań, ponad połowa Polaków stresuje się regularnie swoją pracą. Całkowite wyeliminowanie źródeł stresu byłoby niemożliwe, a nawet niepożądane, ponieważ w ograniczonej perspektywie czasowej i przy umiarkowanym nasileniu, działa on mobilizująco na organizm. Jednak chroniczny stres jest zjawiskiem całkowicie negatywnym – upośledza funkcjonowanie układu odpornościowego i obniża zaangażowanie pracowników, powodując w rezultacie spadek efektywności oraz wzrost absencji. Może także prowadzić do wypalenia zawodowego oraz decyzji o zmianie miejsca zatrudnienia. Stąd też rzeczą niezbędną jest zarządzanie stresem w miejscu pracy, którego główne założenia postaramy się przedstawić poniżej.

Zidentyfikuj czynniki stresogenne

Dla skutecznego zarządzania stresem konieczna jest uprzednia identyfikacja tzw. czynników stresogennych. W literaturze można spotkać różne klasyfikacje stresorów, przykładowo Cooper i Marshall wymieniają 5 kategorii czynników (związane z samą pracą, z rolą w organizacji, stosunkami międzyludzkimi, strukturą organizacji oraz klimatem organizacyjnym), z kolei Burke zidentyfikował ich aż 8, w tym m.in. stresory związane z niepewnością pracy, konfliktem ról praca-rodzina czy cechami zdania. Te teoretyczne koncepcje mogą być dobrym punktem wyjścia do przeanalizowania sytuacji we własnej firmie i określenia obszarów problematycznych.

Oszacuj skalę oraz charakter stresu będącego udziałem Twoich pracowników

W następnej kolejności powinno się określić skalę oraz charakter stresu bazując na dwóch typach źródeł: subiektywnych w postaci relacji pracowników oraz obiektywnych tzw. twardych danych dotyczących absencji pracowniczych, rotacji, liczby błędów czy wypadków przy pracy. Dobrą praktyką jest zlecenie wykonania badań niezależnej firmie zewnętrznej, w kontakcie z którą pracownicy prawdopodobnie będą bardziej skłonni do udzielania szczerych odpowiedzi. Efektem takiej współpracy jest też zwykle szczegółowy raport zawierający wnioski oraz rekomendacje dla przedsiębiorcy.

Wdrażaj działania zapobiegawcze i zadbaj o edukację swoich podwładnych

Wyposażona w taką wiedzę kadra zarządzająca może przystąpić do opracowania, a następnie wdrażania kompleksowego programu zarządzania stresem. Powinien być on nastawiony zarówno na eliminację lub neutralizację występujących stresorów, jak i wspieranie indywidualnej odporności pracowników i uczenie ich skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem (np. poprzez ćwiczenia relaksacyjne czy też aktywność fizyczną).

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń