Przejdź do treści

Najnowsze trendy w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle

Koniec września niezmiennie już kojarzy się wielu osobom z obszaru BHP z konferencją Bezpieczeństwo w Przemyśle. Nieustanne podnoszenie standardów bezpieczeństwa wymaga aktualnej wiedzy z wielu dziedzin, znajomości najnowszych narzędzi oraz wymiany doświadczeń. Stąd wciąż rosnące zainteresowanie uczestnictwem w konferencji.

Warto spojrzeć oczyma uczestnika na przekaz płynący z wielowątkowych wystąpień i szeroki zakres przekazanej wiedzy. Zarówno w kwestiach bardziej technicznych, jak i psychologiczno-społecznych.

Różne obszary związane z BHP

– Z radością obserwujemy rosnące grono uczestników, dla których jest już to kolejna edycja konferencji. Co istotne, ich rekomendacje, ale również interesujące wystąpienia dotyczące bezpieczeństwa w przemyśle, przyciągają nowe osoby – podkreśla Aleksander Myśkow, Prezes Zarządu EcoMS Consulting, organizatora konferencji, organizacji specjalizującej się w tematyce zarządzania, standardów jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa maszyn, standardów produkcji żywności oraz zagadnień przeciwpożarowych.

Głównym celem naszego eventu jest zaprezentowanie najnowszej wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ale ważna jest również integracja naszych klientów umożliwiająca wymianę doświadczeń. W każdym wypadku, aby zaproszeni goście dopisali, stawiamy na odpowiedni temat konferencji i kompetentnych prelegentów, którzy ten temat przedstawią. Planując zakres tematyczny staramy się nie pomijać żadnych aktualnych wątków, wręcz przeciwnie, proponujemy tematy nowatorskie, wyprzedzając potrzeby rynku – przekonuje Andrzej Kwocz, Dyrektor Działu Doradztwa i Szkoleń EcoMS Consulting.

Niektóre zagadnienia mogą być wręcz zaskakujące. Popularny obecnie temat ESG (zrównoważony rozwój) wpływa także na bezpieczeństwo pracy – zauważa Joanna Greinert, Specjalistka ds. systemów zarządzania i zrównoważonego rozwoju. Raportowanie musi realizować wymagania dotyczące ujawniania danych w zakresie bezpieczeństwa i środowiska. W programie konferencji pojawiła się także tematyka Wellbeing, jako obszar kluczowy dla zdrowia psychicznego i fizycznego pracownika, co wpływa nie tylko na produktywność, ale też na bezpieczeństwo pracy.

Niewątpliwie zagrożenia psychospołeczne mają wpływ na efektywność pracy pracowników. Poprzez  utrudnianie właściwego funkcjonowania i pogorszanie stanu zdrowia osób na nie narażonych, czasem wręcz uniemożliwiają normalne funkcjonowanie pracownikom, co może prowadzić do zwiększenia wypadkowości. Należy mieć na uwadze nie tylko zakres pracy i predyspozycje członków zespołu, lecz także organizację i warunki środowiska pracy. Również tym obszarem należy zarządzać i minimalizować negatywny wpływ środowiska pracy na pracowników, ale pod warunkiem że mamy świadomości zagrożeń, potrafimy je przewidywać i im zapobiegać.

Przepisy, naruszenia w obszarze bezpieczeństwa w pracy

Organy nadzoru co roku stwierdzają wiele naruszeń w zakresie BHP. Będąc ich świadomym, można uczyć się na błędach, własnych i cudzych.

– Jako audytor chętnie dzielę się z klientami zauważonymi naruszeniami stwierdzanymi podczas oceny zgodności z wymaganiami prawnymi. Oczywiście bez ujawniania danych firmy, natomiast ku przestrodze i prewencji. Aktualnie najczęściej występujące problemy w zakładach produkcyjnych obejmują warunki techniczne urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, gospodarkę chemikaliami, szczególnie w kontekście zmian rozporządzenia REACH oraz dostosowanie wewnętrznych regulacji do najnowszych zmian w kodeksie pracy – ocenia Grzegorz Brylonek, Specjalista ds. Prawnych w EcoMS Consulting.

Z kolei wypadkom podczas użytkowania maszyn można zapobiec, stosując chociażby system LOTO, czyli blokady i zabezpieczenia przemysłowe. Już samo dostosowanie maszyn do wymagań bezpieczeństwa technicznego niejednokrotnie ratuje zdrowie, a czasami nawet życie pracownikom.

– Konieczna jest znajomość najnowszych wymagań prawnych. Szczególnie, że przy nowych przepisach dotyczących wymagań dla maszyn nie wystarczy pobieżna lektura i zapamiętanie daty zastosowania – 20 stycznia 2027 r., podczas gdy poszczególne artykuły stosowane są już od lipca 2023 r. a kolejne od początku roku 2024. A zmian jest naprawdę dużo – zakres podmiotowy, definicje, obowiązki, udział jednostek notyfikowanych czy dokumentacja – wskazuje dr inż. Radosław Gonet, Dyrektor ds. rozwoju EcoMS Consulting.

BHP a różne działy w firmie

W czasie konferencji poruszony został również problem konieczności zapewnienia wspólnej pracy nad zagwarantowaniem bezpieczeństwa między działami w zakładach przemysłowych. Pamiętajmy, że wdrożenie i stosowanie zasad bezpiecznej pracy nie leży tylko w gestii Służby BHP czy Działów Produkcji.

Dział HR odgrywa coraz większą rolę w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle. Już nie tylko w obszarze organizacji szkoleń, ale również od strony bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy czy promowania bezpieczeństwa w organizacji.

Również Dział Utrzymania Ruchu musi być aktywny w systemie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa tak w ramach codziennych zadań, jak i wskaźników monitorujących bezpieczeństwo pracy maszyn.

Nie powinna już także nikogo dziwić konieczność zaangażowania najwyższego kierownictwa w kwestie bezpieczeństwa.

Podsumowanie

To nie wszystkie tematy, które zostały poruszone 28 i 29 września we Wrocławiu na Konferencji Bezpieczeństwo w Przemyśle. Cenne są zresztą nie tylko wystąpienia prelegentów czy uczestników dyskusji na sali, ale również rozmowy w kuluarach – wymiana doświadczeń to jeden z najcenniejszych momentów tych spotkań.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń