Przejdź do treści

Nowelizacja normy ISO 50001

W celu ciągłego udoskonalania standardów obowiązujących w skali międzynarodowej, raz na jakiś czas normy jakościowe są aktualizowane. W sierpniu nowelizacja dotknęła normę ISO 50001, regulującą system zarządzania energią, odpowiedzialną za regulacje dotyczące efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Dlaczego wprowadza się poprawki w ISO 50001 w Polsce?

W kontekście rosnącego zużycia energii w skali światowej niezbędne jest opracowanie najwyższej jakości systemów zarządzania energią, dzięki którym możliwe będzie zarówno ograniczenie negatywnego wpływu zużycia energii na środowisko, ale także oszczędność znacznych sum pieniędzy. Ważnym powodem nowelizacji była także chęć ujednolicenia standardu ISO 50001 z innymi normami jakościowymi. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu struktury HLS (High Level Structure).

Jakich aspektów dotyczą wdrożone zmiany w normach ISO?

Jednym z obszarów, których dotyczy nowelizacja jest kierownictwo wyższego szczebla. Nowa odsłona standardu ISO 50001 precyzuje i podkreśla jego rolę w organizacji. Pozwala to na precyzyjne wskazanie odpowiedzialności w systemie zarządzania energią. Dodatkowo nowe wydanie ISO 50001, wzorem innych standardów ISO, wymagające identyfikowania ryzyk i szans dla systemów zarządzania energią oraz planowania działań odnoszących się do nich. Oprócz tego nowelizacja na nowo definiuje i aktualizuje pewne terminy. Podejmuje także temat wskaźników wydajności efektywności energetycznej z naciskiem na ich normalizację.

Wpływ nowelizacji normy dla podmiotów, którym przyznano certyfikat ISO 50001 w jej poprzedniej wersji

Każda organizacja posiadająca certyfikat ISO 50001 będzie musiała dostosować się do ogłoszonych modyfikacji poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian. Odpowiedzialna jest za to osoba na stanowisku kierowniczym, do której obowiązków należy wdrażanie i monitoring systemu zarządzania energią w danej firmie lub instytucji. Tak zwany okres przejściowy, czyli czas po jakim dotychczasowe certyfikaty utracą ważność, to trzy lata od dnia opublikowania nowelizacji, a więc od 21 sierpnia 2018 roku.

Aby właściwie przeprowadzić niezbędne zmiany, warto skorzystać ze szkolenia organizowanego w naszej Akademii, które obejmie między innymi omówienie powodów przygotowania nowego standardu, zdefiniowanie nowych pojęć, szczegółową interpretację zmian, a także praktyczną wiedzę z zakresu metod wdrożenia jej w swojej organizacji i wiele innych. Jak każde z naszych szkoleń, również i to uzupełnione będzie dyskusją, mającą na celu wymianę doświadczeń, zadanie pytań, rozwianie wątpliwości.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń