Przejdź do treści

OHSAS 18001 – czego dotyczy?

OHSAS 18001 to międzynarodowa norma odnosząca się do zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy. Ma ona na celu zapobieganie sytuacjom stanowiącym zagrożenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa pracowników, które mogą wystąpić w miejscu pracy. Poprawia ona również
i zarządza kluczowymi elementami związanymi z bezpieczeństwem pracowników, chroniąc tym samym ich życie i mienie.

Norma OHSAS 18001 może być z powodzeniem stosowana przez wszystkie organizacje, bez względu na ich wielkość oraz rodzaj działalności. Muszą być one jednak zainteresowane faktycznym podejmowaniem regularnych działań w celu poprawy stanu bezpieczeństwa pracy. W normie OHSAS 18001 znajdują się szczegółowe wymagania, które umożliwiają organizacjom odpowiednie do ich potrzeb określenie polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także skuteczne realizowanie tejże polityki poprzez osiąganie i realizację przyjętych celów.

Korzyści z certyfikacji OHSAS 18001

Wśród korzyści wynikających z wprowadzenia w przedsiębiorstwie certyfikacji OHSAS 18001 znajduje się przede wszystkim podniesienie komfortu pracy, a co za tym idzie zwiększenie wydajności i morale pracowników, znaczne zmniejszenie liczby wypadków przy pracy oraz zapobieganie różnego rodzaju wypadkom poprzez unikanie potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń. Dzięki systemowi zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, możliwe staje się również ograniczenie kosztów i strat związanych z ewentualnymi wypadkami. Norma OHSAS 18001 pozwala także eliminować bariery w handlu międzynarodowym dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. To z kolei w dużym stopniu ułatwia organizacji wejście na rynek zagraniczny

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń