Przejdź do treści

Wypadek w pracy – procedura postępowania

W sytuacji, gdy pracownik ulega wypadkowi miejscu pracy, przeprowadzana jest procedura postępowania powypadkowego oraz sporządzana jest odpowiednia dokumentacja. Istnieje szereg wytycznych, do których należy się zastosować

Czym jest wypadek przy pracy?

Najprościej mówiąc wypadkiem przy pracy jest zdarzenie, do którego doszło w czasie pracy, w związku z pracą, wywołane zewnętrzną przyczyną. Efektem wypadku przy pracy jest uraz, a nawet śmierć. Za śmiertelny wypadek zostaje uznane zdarzenie, w wyniku którego poszkodowany poniósł śmierć, do której doszło w okresie do pół roku od wypadku, zaś wypadek ciężki określa zdarzenie, podczas którego doszło do poważnego uszkodzenia ciała. Z kolei zbiorowy wypadek przy pracy to zdarzenie, podczas którego ucierpiały minimum dwie osoby.

Postępowanie powypadkowe krok po kroku

Pierwszym krokiem powinno być zgłoszenie wypadku bezpośredniemu przełożonemu – powinna to zrobić pokrzywdzona osoba, a jeśli nie jest w stanie – świadek zdarzenia, który jest zobowiązany udzielić pomocy pokrzywdzonemu. W sytuacji, gdy skutki wypadku dały o sobie znać po pewnym czasie, pracownik powinien jak najszybciej zgłosić ich wystąpienie przełożonemu. Jeśli jest to możliwe, pokrzywdzony składa w pisemnej formie zawiadomienie o wypadku. Powinien również udać się do lekarza w celu konsultacji. Przełożony ma obowiązek przekazać informacje o wypadku służbie BHP. Miejsce wypadku powinno zostać zabezpieczone i wyłączone z pracy.

Zawiadomienie o wypadku przy pracy a zespół powypadkowy

Przyczyny oraz okoliczności wypadku przy pracy bada zespół powypadkowy, który jest powoływany przez pracodawcę. W skład zespołu powypadkowego wchodzą dwie osoby, zazwyczaj społeczny inspektor pracy oraz pracownik służby BHP. Pamiętajmy jednak, że – w zależności od okoliczności – członkami zespołu mogą być również;

  • specjalista BHP spoza zakładu pracy;
  • pracownik zatrudniony na innym stanowisku, któremu pracodawca powierzył zadania należące zwyczajowo do służby BHP;
  • pracownik, który posiada aktualne zaświadczenie dotyczące ukończenia szkolenia w zakresie BHP;
  • pracodawca

Następnie zespół bada zdarzenie. Członkowie zespołu oceniają miejsce wypadku, stan techniczny urządzeń oraz warunki pracy. Ważne jest udokumentowanie wyglądu miejsca zdarzenia, np. z wykorzystaniem takich narzędzi jak zrobienie fotografii lub szkicu, rozmowa z pokrzywdzonym oraz świadkami, konsultacja z lekarzem oraz zbieranie dowodów. Zespół musi także dokonać kwalifikacji zdarzenia oraz sformułować wnioski.

Kto sporządza protokół z wypadku przy pracy?

W okresie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia wypadku zespół tworzy protokół powypadkowy – poszkodowany ma prawo do wglądu oraz zgłaszania uwag co do protokołu oraz zgromadzonej dokumentacji. Protokół powinien zostać zatwierdzony przez pokrzywdzonego lub jego rodzinę, a następnie przez pracodawcę, po czym jest przekazany pracodawcy oraz poszkodowanemu, a także wysłany do ZUS. Konieczne jest również wydanie poleceń powypadkowych przez pracodawcę, a także wypełnienie statystycznej karty wypadku oraz rejestru wypadków.

Bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi około wypadkowych procedur w miejscu pracy podzielimy się z Państwem na szkoleniu BHP, które możemy przeprowadzić zarówno w Państwa firmie, jak i w naszej sali szkoleniowej.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń