Przejdź do treści

Rola audytu i audytora?

Audyt to skuteczne narzędzie umożliwiające usprawnienie działania organizacji. Pozwala on uniknąć ewentualnych błędów i nieprawidłowości w funkcjonowaniu konkretnego przedsiębiorstwa. Jednym z najważniejszych zadań audytu jest również przeprowadzanie badań pod względem zgodności z określonymi standardami, normami, wzorcami, przepisami prawa lub wewnętrznymi przepisami organizacji. W trakcie audytu oceniane są także systemy kontroli wewnętrznej, systemy zarządzania jakością i weryfikowana jest efektywność podejmowanych działań.

Dzięki właściwie przeprowadzonemu audytowi możliwe jest nie tylko zwiększenie efektywności pracowników, ale również doskonalenie zadań i procesów całej organizacji. Ułatwia on także identyfikację słabości, opracowanie systemów usprawnień oraz osiąganie celów biznesowych. Efekty audytu mogą się również przyczyniać do przeprowadzenia optymalizacji systemów i mechanizmów panujących w przedsiębiorstwie. Aby jednak działania audytowe spełniały swoją rolę, muszą być one prowadzone z należytą dokładnością. Przyjmuje się że wśród zasad prawidłowo przeprowadzanego audytu powinien się znajdować obiektywizm, staranność, brak uprzedzeń i konfliktu interesów, oraz tajemnica zawodowa.

Audyt, ze względu na swój charakter, jest przeprowadzany przez niezależnych ekspertów, zwanych audytorami. Zajmują się oni analizą i oceną procedur i procesów funkcjonujących w organizacji. Ich zadaniem jest także weryfikacja ryzyk operacyjnych i biznesowych oraz analiza aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń