Przejdź do treści

Wizyjna kontrola miejsc magazynowania odpadów

Od 17 grudnia 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Jest to niewątpliwie efekt ujawnionych dotąd nieprawidłowości, w tym serii pożarów. Wiąże się to jednak z dodatkowymi obowiązkami dla podmiotów z tej branży.

  Posiadający:

 • zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub
 • pozwolenie zintegrowanego uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,

prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów są zobligowani do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę).

  Obszar, który należy objąć systemem wizyjnym, jest uzależniony od powierzchni magazynowania lub składowania odpadów i ma zapewnić rejestrację obrazu:

 • całej powierzchni magazynowanych lub składowanych odpadów,
 • dróg dojazdowych znajdujących się w miejscu magazynowania lub składowania odpadów, do odległości 15 m od krawędzi zewnętrznej magazynowanych lub składowanych odpadów,
 • dróg dojazdowych znajdujących się w miejscu magazynowania lub składowania odpadów, do odległości 15 m od krawędzi zewnętrznej magazynowanych lub składowanych odpadów,
 • pasa zewnętrznego otaczającego magazynowane lub składowane odpady o szerokości 5 m.

Monitoring powierzchni powyżej 2 ha i zlokalizowanych w pomieszczeniach zamkniętych oraz zbiornikach uregulowano odrębnie.

Urządzenia techniczne wchodzące w skład systemu monitoringu muszą spełniać wymagania normy PN-EN 62676-4: 2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach – Część 4: Wytyczne stosowania lub normy, którą przedmiotowa norma zostanie zastąpiona. Napięcie je zasilające powinno zostać zabezpieczone przed nieoczekiwanym zanikiem, z podtrzymaniem przez okres co najmniej 2 godzin.

Rejestracja obrazu ma być oparta o kamery stacjonarne typu dzień–noc, dostrajające się automatycznie do panującego oświetlenia. Przerwy w rejestracji obrazu dopuszczono wyłącznie w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu kontroli. Co istotne muszą być one poprzedzone poinformowaniem właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem i nie mogą trwać dłużej niż 48 godzin w roku kalendarzowym.

Co najmniej miesiąc należy przechowywać obraz zarejestrowany na elektronicznym nośniku informacji. Sam nośnik powinien być zabezpieczony przed utratą danych, szkodliwym działaniem środków chemicznych, temperatury, światła, promieniowania lub pożaru oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także dostępem osób nieuprawnionych.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń