Przejdź do treści

Praca na dachu – zabezpieczenia

Praca na wysokości powoduje zagrożenie zdrowia i życia pracownika. Osoba, która pracuje na powierzchni położonej wyżej niż jeden metr musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Organizator prac również powinien pamiętać o higienie pracy oraz zapewnić właściwe wyposażenie, które zmniejszy ryzyko prac na wysokości. Do prac na wysokości możemy na pewno zaliczyć czynności wykonywane na dachu. Są one przeprowadzane zwykle przez wykwalifikowanych pracowników, jednak samo doświadczenie nie wystarczy, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy. Konieczne jest stosowanie dobrych praktyk, dzięki którym praca na dachu przebiegnie sprawnie i skutecznie.

BHP a praca na dachu – przepisy

Zasady pracy na wysokościach zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Przepisy określają dokładnie czym jest praca na wysokości: są to czynności wykonywane na wysokości od metra powyżej poziomu ziemi albo podłogi. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy prace są przeprowadzane na powierzchni osłoniętej z każdej strony ścianami lub ogrodzeniem o wysokości co najmniej półtora metra. W przypadku prac na dachu należy zamontować balustradę. Jest to przymocowana do krawędzi dachu konstrukcja z poręczami ochronnymi zamontowanymi na wysokości minimum 1,1 metra oraz krawężnikiem o wysokości co najmniej 15 centymetrów. W połowie wysokości między tymi elementami powinna być umieszczona poprzeczka lub inne zabezpieczenie chroniące przed upadkiem.

Bezpieczna praca na wysokości dachu

Zastosowanie balustrad nie zawsze jest możliwe, istnieją jednak środki, które pozwalają na stworzenie bezpiecznych warunków pracy na wysokości.

Bardzo ważną czynnością jest sprawdzenie stabilności i wytrzymałości dachu oraz właściwa organizacja pracy. Pracodawca powinien poświęcić czas na przygotowanie pracowników. W instrukcjach należy dokładnie omówić kolejność przeprowadzanych czynności, ustalić imienny podział pracy oraz zwrócić uwagę na zasady bezpieczeństwa oraz ryzyko związane z wykonywanym zadaniem. Trzeba także pamiętać o zabezpieczeniu otworów w dachu, ale też o odgrodzeniu strefy niebezpiecznej.

Balustrady możemy zaliczyć do środków ochrony zbiorowej, które zmniejszają ryzyko upadku. Należą do nich między innymi rusztowania i siatki ochronne. Bezpieczeństwo prac pomagają zapewnić również środki ochrony indywidualnej, do których możemy zaliczyć między innymi hełmy, buty ochronne oraz szelki i linki bezpieczeństwa.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń