Przejdź do treści

Zatrudnienie pracowników z Ukrainy

Z emigracją zarobkową mamy do czynienia w sytuacji, gdy obywatel danego państwa wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu lepszych warunków pracy oraz wyższych zarobków. Istnieją różne kierunki emigracji zarobkowej – w przypadku Polaków są to państwa należące do UE, na przykład Niemcy, wciąż Wielka Brytania, Włochy czy Hiszpania. Polacy wyjeżdżają za granicę, aby znaleźć lepszą pracę, jednak nasz kraj jest również celem migracji obywateli innych krajów, przede wszystkim ze wschodu i południa Europy – z Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Gruzji lub Białorusi.

W Polsce pracuje szczególnie wielu obywateli Ukrainy – według różnych statystyk, jest to od około 700 tysięcy do prawie miliona osób. Liczby te mogą wzrosnąć, ponieważ niedawno zostały zniesione wizy dla mieszkańców Ukrainy. W związku z tym warto wiedzieć, jakie formalności musi dopełnić pracodawca, który chce zatrudnić w swojej firmie pracownika z Ukrainy.

Pracownik z Ukrainy – potrzebne oświadczenie

Do zatrudnienia pracownika z Ukrainy nie jest wymagane uzyskanie zgody lub zezwolenia na pracę. Nie oznacza to jednak, że pracodawca może zatrudnić taką osobę bez żadnych przygotowań. Na szczęście, choć Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej, procedury zatrudnienia osób z tego kraju w Polsce nie należą do szczególnie skomplikowanych. Pracodawca ma obowiązek zarejestrować w urzędzie pracy chęć zatrudnienia pracownika z Ukrainy. Obywatel Ukrainy musi również uzyskać wizę w konsulacie.

Zasady te dotyczą zatrudnienia pracownika na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w trakcie 12 kolejnych miesięcy. Rejestracja chęci zatrudnienia jest bezpłatna i bardzo prosta. W odpowiednim wniosku pracodawca powinien umieścić dane, takie jak nazwa zawodu, miejsca oraz okres wykonywania pracy, rodzaj umowy oraz wysokość wynagrodzenia. Na polskim rynku pracy pierwszeństwo powinni mieć polscy pracownicy, dlatego pracodawca powinien dodać informację, że nie jest w stanie znaleźć odpowiednich pracowników na lokalnym rynku pracy oraz zapoznać się z zasadami dotyczącymi pobytu oraz zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Jeżeli pracodawca chce zatrudnić pracownika z Ukrainy na okres dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, może podpisać z nim umowę na czas nieokreślony, jednak w takiej sytuacji konieczne będzie uzyskanie przez pracownika zezwolenia na pracę wydawanego przez Wojewodę.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń