Przejdź do treści

Niebezpieczne substancje chemiczne – jak można to zgłosić?

„Czy wytwarzaną mieszaninę muszę zgłosić do inspektora ds. substancji chemicznych?”

Jeśli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą związaną z mieszaninami i substancjami chemicznymi, trzeba być świadomym regulacji z tego obszaru. Pamiętajmy, że mieszaniny niebezpieczne oraz mieszaniny stwarzające zagrożenie muszą być zgłoszone do Biura ds. Substancji Chemicznych.
U podstaw tego obowiązku leży art. 15 Ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Kluczowe jest tu więc określenie czy dana mieszanina należy do grupy niebezpiecznych bądź stwarzających zagrożenie. Stwierdza się to w oparciu o to czy stwarza zagrożenie wynikające z właściwości fizycznych, dla zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Obowiązku zgłoszenia musi dopełnić podmiot wytwarzający taką mieszaninę i wprowadzający ją do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również sprowadzający ją do kraju z zagranicy. Tego typu informację przekazuje się za pośrednictwem systemu ELDIOM, najpóźniej w dniu wprowadzenia mieszaniny do obrotu lub sprowadzenia. Szczegółowy zakres przekazywanych danych wskazuje Ustawa.

Ustawa zawiera również wyłączenia. Przykładem są substancje i mieszaniny w postaci gotowych produktów, przeznaczonych dla końcowego użytkownika, a będących środkami spożywczymi w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń