Przejdź do treści

Audit czy audyt?

Audyt w Słowniku Języka Polskiego

Wiele osób zajmujących się tematyką zarządzania jakością często stosuje zamiennie dwa słowa audit i audyt. Posługiwanie się każdym z tych słów w odniesieniu to tego samego terminu budzi jednak sporo kontrowersji. Dylemat ten wynika przede wszystkim z faktu, iż zgodnie ze wszystkimi słownikami języka polskiego słowo audit jest formą niepoprawną. Za właściwą gramatycznie powszechnie uważa się natomiast audyt.

Skąd wziął się Audit?

Sytuacja, która sprawia że regularnie stosuje się na zmianę słowo audit i audyt w kontekście zarządzania jakością, jest rezultatem wykorzystania słowa audit w polskim tłumaczeniu normy ISO. Również określenie, jakim jest auditowanie, bardzo często pojawia się przy okazji tematów związanych z systemami zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego. Różnic względem obu tych słów można się jednak doszukiwać nie tylko w ich pisowni, ale również w charakterze. W przeciwieństwie do audytu, który dotyczy restrykcyjnego kontrolowania i oceniania standardów danej organizacji oraz funkcjonowania systemu jako całości, audit jest terminem bardziej przyjaznym i wyraża pewnego rodzaju dążenie do osiągnięcia wymagań związanych z systemem zarządzania jakością.

Chcąc określić zasady dotyczące naprzemiennego stosowania słowa audit i audyt, można dojść do wniosku, iż mimo że z punktu widzenia językowego prawidłową formą jest słowo audyt, w przypadku rozmowy na temat szeroko rozumianego zarządzania jakością, wybór któregokolwiek ze słów nie będzie miał aż tak dużego znaczenia.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń