Przejdź do treści

Ocena zgodności

Obiektywna i transparentna ocena

Obiektywna i transparentna ocena

 

Celem audytu oceny zgodności jest identyfikacja wymagań prawnych dotyczących działalności Państwa zakładu/firmy oraz ustalenie statusu zgodności ze zidentyfikowanymi wymaganiami prawnymi.
Audyt jest szczególnie dobrym rozwiązaniem dla firm, które posiadają wdrożone standardy zarządzania zgodne z ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000 lub chcących uniknąć niespodzianek podczas audytów zewnętrznych lub kontroli inspekcji.
 
Audyt oceny zgodności to wykonywana przez doświadczonych audytorów wymagań prawnych kompleksowa analiza działalności zakładu/firmy obejmująca:

  • identyfikację wymagań prawnych mających zastosowanie do prowadzonej działalności,
  • ocenę realizacji zidentyfikowanych wymagań prawnych ze wskazaniem statusu realizacji tych wymagań,
  • propozycje działań zapobiegawczych oraz korygujących, do stwierdzonych uwag i nieprawidłowości.

 
Audyt może być wykonany w zakresie wszystkich lub wybranych obszarów wymagań prawnych:

  • ochrona środowiska
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • gospodarka chemikaliami
  • ochrona przeciwpożarowa
  • prawo energetyczne
  • prawo żywnościowe

Audyt zrealizowany zostanie podczas wizyty na terenie Państwa firmy/zakładu.
 

Kompletny i czytelny raport

 
Efektem wizyty jest kompletny i czytelny raport, w którym wyszczególnione zostaną zidentyfikowane wymagania prawne dotyczące działalności Państwa zakładu/firmy oraz status ich realizacji. W raporcie zidentyfikowane zostaną obszary wymagające podjęcia działań, ze wskazaniem proponowanych rozwiązań.
Audyt jest szczególnie dobrym rozwiązaniem dla firm, które posiadają wdrożone standardy zarządzania zgodne z ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000 lub chcących uniknąć niespodzianek podczas audytów zewnętrznych lub kontroli inspekcji.
Wykonywane przez EcoMS Consulting audyty oceny zgodności mogą służyć jako spełnienie obowiązku związanego z oceną zgodności z wymaganiami prawnymi, wynikającego z zapisów norm opisujących systemy zarządzania (pkt 9.1.2. normy ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000).
Wysoki standard przeprowadzenia oceny zgodności oraz profesjonalizm naszych audytorów doceniane są przez wiodące jednostki certyfikujące.

Masz pytania odnośnie oceny zgodności?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich szczegółach
Rafał Bałys
Rafał Bałys

Dyrektor Działu Prawnego

+48 606 268 431 rafal.balys@ecoms.pl