Przejdź do treści

Doradztwo nt. zrównoważonego rozwoju

Ocena stopnia przygotowania do sprawozdawczości niefinansowej

Analiza obejmuje wskazanie obszarów, które mogą zostać zoptymalizowane oraz rekomendacji, które wspomogą proces raportowania zrównoważonego rozwoju. Przegląd istniejących praktyk wykonywany będzie pod kątem wymagań dyrektywy CSRD – wskaźników ESRS w trzech obszarach: środowiskowym (E), społecznym (S) oraz ładu korporacyjnego (G).

 

Ocena sposobu gromadzenia danych w organizacji i ich kompletności

Ocena będzie obejmowała weryfikację istniejących procedur, mechanizmów oraz narzędzi do zbierania danych niefinansowych. Efektem końcowym będzie przygotowanie rekomendacji dotyczących możliwego zoptymalizowania narzędzi poprzez rozszerzenie ich funkcjonalności pod kątem wymagań europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS).

 

Szkolenie w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju

Przedstawienie w formie szkolenia aktualnego stanu prawnego, praktyk rynkowych oraz ładu korporacyjnego, które regulują obszar raportowania ESG. Szkolenie obejmie również trendy oraz planowane zmiany w powyższych obszarach, które mają lub weszły w życie. 

 

ESG – diagnoza firmy 

Przeprowadzenie diagnozy szeroko pojętego zarządzania, realizowanych działań oraz ich efektów w obszarach ESG. Usługa zostanie zrealizowana poprzez analizę dotychczasowych strategii, polityk, systemów zarządzania, kodeksów. Analiza obejmuje również przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami różnych działów. Wywiady przeprowadzane są za pomocą check-listy EcoMS ESG Due diligence.

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich szczegółach
Joanna Greinert
Joanna Greinert

Specjalistka ds. systemów zarządzania

+48 883 304 397 joanna.greinert@ecoms.pl