Przejdź do treści

Doradztwo środowiskowe

Opracowywanie dokumentacji środowiskowej

 

Jeśli stanęli Państwo przed koniecznością uzyskania nowego lub zmianą posiadanego
pozwolenia/zezwolenia lub też chcieli by Państwo uzyskać wsparcie w zakresie
sporządzania sprawozdań i raportów wymaganych prawem – nasi eksperci są do Państwa dyspozycji.

 

Ślad węglowy

 

Ślad węglowy jest opisowym, szeroko stosowanym terminem określającym bilans emisji gazów cieplarnianych całej organizacji, lub alternatywnie, pojedynczego produktu lub usługi. Obejmuje on emisję dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych (mierzoną w ekwiwalentach CO2 / CO2-eq). W przypadku organizacji takiej jak firma lub instytucja publiczna, ślad węglowy obejmuje wszystkie emisje, które są bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez działalność organizacji w określonym czasie, zazwyczaj w ciągu roku. Z kolei ślad węglowy produktu lub usługi obejmuje wszystkie emisje występujące w trakcie jego cyklu życia.

 

Rejestr wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska

W naszej ofercie znajdą Państwo również sporządzanie rejestrów wymagań prawnych dostosowanych
do prowadzonej działalności z zakresu ochrony środowiska, gospodarki chemikaliami, bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz efektywności energetycznej.

 

Ocena ryzyka chemicznego i biologicznego

Oferujemy wykonanie dokumentacji oceny ryzyka chemicznego. Sporządzamy również
ocenę ryzyka zawodowego w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne.

 

Audyty (Due Diligence)

Realizujemy audyty Due Diligence związane ze sprzedażą przedsiębiorstw. Identyfikujemy status spełnienia wymagań prawa ochrony środowiska i/lub BHP oraz określamy ryzyka transakcyjne związane
z potencjalnym zakupem.

 

Audyty miejsc magazynowania odpadów

Przeprowadzamy audyty miejsc magazynowania odpadów w zakresie wymagań prawnych
związanych z ochroną przeciwpożarową oraz w oparciu o szczegółowe wymagania z zakresu ochrony środowiska, obejmujące wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

 

Audyty odbiorców odpadów

Przeprowadzamy audyty odbiorców odpadów w zakresie sposobów zagospodarowania odpadów, realizacji wymagań związanych z wdrożeniem monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów, a także
dokonania ich oceny w odniesieniu do wymagań prawnych oraz wymagań wynikających z uzyskanych uzgodnień formalnoprawnych.

 

Doradztwo ADR

Przeprowadzamy audyty ADR, których celem jest ustalenie roli zakładu, a także zakresu obowiązków
w transporcie towarów niebezpiecznych. Oferujemy również wsparcie związane z wypełnianiem prawnych obowiązków w zakresie transportu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR). Usługa wykonywana jest przez doradcę ds. transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

 

Konsultacje w zakresie wymagań prawnych

Korzystając z naszej wiedzy, popartej tym doświadczeniem, możesz mieć pewność, że nasi eksperci zadbają o to, by wyjaśnić każdą twoją wątpliwość dotyczącą rozumienia przepisów.

W naszej ofercie zamieściliśmy możliwość uzyskania szczegółowej analizy interesujących
Państwa zagadnień w odniesieniu do bieżącej sytuacji Państwa firmy. Dzięki naszej pomocy zyskacie Państwo pewność, że przeanalizowaliście wszystkie mające zastosowanie wymagania prawne.

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich szczegółach
Anna Pięta
Anna Pięta

Specjalista ds. prawnych

+48 696 489 396 anna.pieta@ecoms.pl