Przejdź do treści

Prawa autorskie

Jakiekolwiek wykorzystanie utworów opublikowanych na stronie internetowej www.ecoms.pl w całości lub w części w tym: tekstów, zdjęć, ilustracji, grafik wymaga pisemnej zgody EcoMS Consulting Sp. z o.o.

Użytkownik jest uprawniony do przeglądania, pobierania i powielania zawartości niniejszej witryny sieci Web jedynie dla własnego, niekomercyjnego użytku osobistego lub do dalszych kontaktów z firmą EcoMS Consulting Sp. z o.o. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie rozprowadzać, publikować, przesyłać, modyfikować, pokazywać lub tworzyć podobnych prac na podstawie treści niniejszej strony Sieci Web. Nie będzie wykorzystywać materiałów w żaden inny sposób za wyjątkiem sposobu wyraźnie dozwolonego przez niniejsze Warunki.

Stosowanie niniejszej strony internetowej w celu dokonania oszustwa lub w powiązaniu z jakąkolwiek niezgodną z prawem działalnością jest zabronione.

W przypadku nieupoważnionego wykorzystania utworów opublikowanych na stronie internetowej www.ecoms.pl, użytkownik wyraża zgodę na przejęcie odpowiedzialności cywilnej oraz zrekompensowanie strat spowodowanych tą działalnością.