Przejdź do treści

Ocena zgodności maszyn

 

Analiza spełniania wymagań

Oferujemy szkolenia oceny zgodności maszyn i analizy w aspekcie spełnienia wymagań ogólnych, minimalnych i zasadniczych.

Oferta oceny zgodności maszyn

  • Przegląd maszyn i urządzeń pod względem spełnienia wymagań ogólnych, minimalnych i zasadniczych
  • Opracowanie koncepcji bezpieczeństwa technicznego - dobór systemów ochronnych
  • Wdrażanie działań dostosowawczych
  • Odtwarzanie dokumentacji technicznych
  • Analiza bezpieczeństwa i ocena ryzyka maszyn
  • Przegląd maszyn i urządzeń pod względem spełnienia wymagań zasadniczych
  • Weryfikacja doboru systemów zabezpieczeń
  • Weryfikacja poziomu nienaruszalności funkcji bezpieczeństwa (Performance level)
  • Kwalifikacja linii technologicznych w kontekście definicji zespołów maszyn
  • Opracowanie instrukcji maszyn, deklaracji zgodności WE, oznakowania CE

 

Masz pytania odnośnie bezpieczeństwa maszyn?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich szczegółach
Radosław Gonet
Radosław Gonet

Dyrektor ds. rozwoju

+48 660 593 119 radoslaw.gonet@ecoms.pl