Przejdź do treści

Doradztwo energetyczne

Prace przy urządzeniach energetycznych

Prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy wykonywać na podstawie polecenia pisemnego.

Katalog prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia zawiera § 27 punkt 2 rozporządzenia.
Natomiast szczegółowy wykaz tych prac powinien być ustalony i aktualizowany w oparciu o przepisy rozporządzenia oraz wyniki identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, mogącymi wystąpić podczas wykonywania prac.
Prace takie wykonuje zespół w celu zapewnienia asekuracji. Wszystkie osoby w zespole muszą posiadać stosowne kwalifikacje energetyczne.

Prace przy urządzeniach energetycznych należy prowadzić na podstawie dwóch dokumentów:

Opracowane przez naszych specjalistów Instrukcje organizacji bezpiecznej pracy spełniają wszystkie wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830).

1. Instrukcje energetyczne.
2. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy.

 

Czy audyt energetyczny jest obowiązkowy?

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831), nakłada na wszystkie duże przedsiębiorstwa, konieczność realizacji audytu energetycznego raz na 4 lata.

Jeżeli Wasza firma została zakwalifikowana do grona tzw. dużych przedsiębiorstw, zatrudniających średniorocznie 250 i więcej pracowników i których roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowita roczna kwota bilansowa przekracza 43 miliony euro dla roku obrotowego, zobowiązuje do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Pierwszy termin wykonania audytów nakazany ustawą był do 30.09.2017r.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu wskazanie opłacalnych ekonomicznie przedsięwzięć, które ograniczają zużycie mediów energetycznych, a tym samym redukują powstawanie CO2.

 

Proces przeprowadzenia audytów energetycznych przedsiębiorstw

 • Z jednej strony na poziomie Unii Europejskiej ma pomóc w stanowieniu prawa, instrumentów finansowych
  aby w maksymalnym stopniu redukować CO2,
 • Z drugiej strony w ustawodawstwie krajowym przewidziano znaczące kary finansowe za niezrealizowanie obowiązku przeprowadzenia audytu.

 

Zakres audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Zakres oferowanego przez EcoMS Consulting audytu jest zgodny z wymogami dyrektywy i ustawy o efektywności energetycznej i zawiera:

 • Analizę zużycia energii na potrzeby budynków, instalacji przemysłowych (m.in. urządzenia i instalacje elektroenergetyczne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze, chłodnicze, sprężone powietrze), źródła światła oraz transportu,
 • Analizę dostępnych projektów oraz dokumentacji dot. infrastruktury technicznej,
 • Analizę dot. optymalizacji mocy umownej dla energii elektrycznej, energii cieplnej oraz paliwa gazowego,
 • Analizę przepływów energii biernej w punkcie przyłączenia do sieci zasilającej,
 • Analizę faktur,
 • Analizę istniejących danych pomiarowych,
 • W uzasadnionych przypadkach wykonanie pomiarów z wykorzystaniem analizatora jakości energii elektrycznej PQ BOX 200 / PQ BOX 100 - pomiar poboru mocy, energii, napięć, prądów, itp. przez odbiorniki istotne
  z punktu widzenia realizacji audytu.

 

Audyt efektywności energetycznej

Rozwinięciem audytu energetycznego przedsiębiorstwa (AEP) jest audyt efektywności energetycznej (AEE) przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (PSPEE), wskazanego do realizacji w audycie AEP.

Wprowadzone Ustawą o efektywności energetycznej Świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty, to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe.
System skierowany jest do wszystkich podmiotów podejmujących działania związane z oszczędnością energii. Stwarza dodatkowe możliwości finansowania inwestycji energooszczędnych.

W związku z tym zapraszamy do udziału w szkoleniu, w trakcie którego przedstawimy zasady funkcjonowania systemu oraz mechanizm tzw. ”białych certyfikatów”

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami
oraz szkoleniami z zakresu doradztwa energetycznego:

 

Artykuł: Na czym polega audyt energetyczny?
Artykuł: Audyt energetyczny - obowiązkowe źródło oszczędności.
Artykuł: Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - korzyść czy ustawowy porządek?
Artykuł: Świadectwo efektywności energetycznej - czym jest?

 

Szkolenie: Wymagania prawne dot. prac przy urządzeniach energetycznych.
Szkolenie: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2018.

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich szczegółach
Anna Kominek
Anna Kominek

Dyrektor

+48 600 386 355 anna.kominek@ecoms.pl