Przejdź do treści

Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa

Ocena ryzyka wystąpienia zagrożeń - normy ISO

Ocena ryzyka jest procesem wynikającym zarówno z przepisów prawnych, jak i wymagań normy ISO 45001. Proces powinien obejmować: identyfikację występujących zagrożeń, ocenę ryzyka, ocenę zgodności i określenie środków kontroli dla poszczególnych zagrożeń. Ocena ryzyka powinna być rozpatrywana dla prac rutynowych (standardowo realizowanych na stanowiskach pracy) i nierutynowych (np. prace szczególnie niebezpieczne, usuwanie awarii, prace wykonawców, prace na wysokości itd.). Należy również uwzględnić specyficzne oceny ryzyka wynikające z przepisów polskiego prawa, które trzeba wykonać dla: czynników chemicznych, czynników biologicznych, ręcznych prac transportowych, atmosfer wybuchowych, prac związanych
z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne, promieniowania optycznego czy pola elektromagnetycznego.

 

Nadzór nad wykonawcami - wymagania normy ISO 45001

 

Praca i przebywanie na terenie zakładu osób, które nie są bezpośrednio zatrudnionymi pracownikami, to powszechny standard. Do wprowadzanie nadzoru na wykonawcami obligują nas przepisy prawne, a także wymagania normy ISO 45001.

 

Czym są prace szczególnie niebezpieczne?

 

Prace szczególnie niebezpieczne to prace wynikające z przepisów prawnych, które powinny być w szczególny sposób nadzorowane. Ryzyko wypadkowe podczas ich realizacji jest większe niż przy pracach innego rodzaju ze względu na specyfikę, stosowane materiały czy miejscowe warunki wykonywania. Prace szczególnie niebezpieczne są wskazane w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozdział 6 „Prace szczególnie niebezpieczne”). Przy wykonywaniu tych prac, pracodawca musi określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Gospodarka substancjami chemicznymi, jako zagrożenie dla pracownika

 

Problematyka substancji chemiczne związana jest, z jednej strony, z pomiarami środowiska pracy, w którym może być narażanie inhalacyjne dla pracowników, z drugiej strony fizycznym kontaktem z magazynowanymi i stosowanymi substancjami.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem - nasza oferta

Zarządzanie bezpieczeństwem w zakładzie wiąże się z egzekwowaniem wielu innych zagadnień, dla których konieczne jest ustalenie jednolitych zasad. Nasza oferta obejmuje pomoc w wypracowaniu
i wdrożeniu zasad lub doskonaleniu obecnie istniejących rozwiązań w zakresie:

  • Nadzoru nad środkami ochrony indywidualnej,
  • Zarządzaniu zdrowiem pracowników,
  • LOTO,
  • Transportu wewnętrznego i magazynowania,
  • Gotowości i reagowanie na awarie,
  • Postępowania powypadkowego i zarządzania incydentami,
  • Prowadzenia konsultacji z pracownikami i rol SIP,
  • Pełnieniu roli Służby BHP.

Bezpieczeństwo w procesie inwestycyjnym

Realizujemy projekty związane z kompleksowym nadzorem nad bezpieczeństwem pracowników podczas prac budowlanych (inwestycje, remonty, serwisy). Nasz specjalista może pełnić funkcję  inspektora i/lub koordynata BHP. Pracujemy zgodnie z wymaganiami klientów oraz proponujemy własne procedury bezpieczeństwa, a także metody oceny i raportowania przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ramach projektów.

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich szczegółach
Piotr Kowalski
Piotr Kowalski

Dyrektor

+48 600 386 312 piotr.kowalski@ecoms.pl