Przejdź do treści

Dostosowania maszyn do wymagań bezpieczeństwa

Dostosowanie maszyn do technicznych wymagań bezpieczeństwa zapewnia, przede wszystkim, bezpieczeństwo użytkowania. Często także poprawia funkcjonalność eksploatacji, czy łatwość prowadzenia przeglądów oraz napraw. Nie musi się to jednak wiązać z utratą wydajności czy pogorszeniem innych parametrów prowadzenia procesu.

Proces dostosowania opiera się nie tylko na spełnieniu wymogów obowiązujących aktów prawnych, lecz także, a może przede wszystkim, na naszym doświadczeniu popartym wiedzą techniczną jaką zawierają normy europejskie. W połączeniu z analizą procesów prowadzonych na maszynach oraz konsultacjami z przedstawicielami użytkownika, pozwala to na dobranie rozwiązań technicznych, optymalnych dla specyficznych warunków danego zakładu pracy.

 

Automatyka i pomiary

Z naszego doświadczenia wynika, że stosowane systemy zabezpieczeń często nie spełniają swoich funkcji poprzez wadliwe aplikacje oraz użyte podzespoły. Brak skuteczności takich systemów może wynikać np. ze starzenia się elementów elektronicznych. Z kolei właściwy dobór odległości urządzeń zabezpieczających (np. optoelektronicznych) wymaga przeprowadzenia pomiarów czasu zatrzymania.

 

Oferta dostosowania maszyn do wymagań bezpieczeństwa

  • Projektowanie i wykonawstwo systemów bezpieczeństwa
  • Dostosowanie maszyn do wymagań bezpieczeństwa technicznego
  • Modernizacja systemów bezpieczeństwa
  • Analiza istniejących systemów bezpieczeństwa w aspekcie kategorii nienaruszalności
  • Migracja systemów sterowania
  • Pomiary skuteczności działania ochron przeciwporażeniowych
  • Pomiary czasu zatrzymania maszyn (dobiegu)

Masz pytania odnośnie bezpieczeństwa maszyn?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich szczegółach
Radosław Gonet
Radosław Gonet

Dyrektor ds. rozwoju

+48 660 593 119 radoslaw.gonet@ecoms.pl