Przejdź do treści

Dostosowanie maszyn i urządzeń do wymagań BHP

Dostosowanie maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań BHP - procedura

Dostosowanie maszyn do technicznych wymagań bezpieczeństwa zapewnia, przede wszystkim:

  • bezpieczeństwo użytkowania,
  • często, poprawia funkcjonalność eksploatacji,
  • łatwość prowadzenia przeglądów oraz napraw.

Nie musi się to jednak wiązać z utratą wydajności czy pogorszeniem innych parametrów prowadzenia procesu.

Konieczność dostosowania maszyn do minimalnych wymagań BHP

Proces dostosowania opiera się nie tylko na spełnieniu wymogów obowiązujących aktów prawnych, lecz także, a może przede wszystkim, na naszym doświadczeniu popartym wiedzą techniczną jaką zawierają normy europejskie. W połączeniu z analizą procesów prowadzonych na maszynach oraz konsultacjami
z przedstawicielami użytkownika, pozwala to na dobranie rozwiązań technicznych, optymalnych dla specyficznych warunków danego zakładu pracy.

 

Automatyka i pomiary

Z naszego doświadczenia wynika, że stosowane systemy zabezpieczeń często nie spełniają swoich funkcji poprzez wadliwe aplikacje oraz użyte podzespoły. Brak skuteczności takich systemów może wynikać np. ze starzenia się elementów elektronicznych. Z kolei właściwy dobór odległości urządzeń zabezpieczających (np. optoelektronicznych) wymaga przeprowadzenia pomiarów czasu zatrzymania. Dlatego EcoMS Consulting oferuje doradztwo prawne i techniczne w zakresie bezpieczeństwa maszyn.

 

Oferta dostosowania maszyn do wymagań bezpieczeństwa

  • Projektowanie i wykonawstwo systemów bezpieczeństwa
  • Dostosowanie maszyn  do wymagań bezpieczeństwa technicznego
  • Modernizacja systemów bezpieczeństwa
  • Analiza istniejących systemów bezpieczeństwa w aspekcie kategorii nienaruszalności
  • Migracja systemów sterowania
  • Pomiary skuteczności działania ochron przeciwporażeniowych
  • Pomiary czasu zatrzymania maszyn (dobiegu)

Masz pytania odnośnie bezpieczeństwa maszyn?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich szczegółach
Radosław Gonet
Radosław Gonet

Dyrektor ds. rozwoju

+48 660 593 119 radoslaw.gonet@ecoms.pl