Przejdź do treści

BBS (Bezpieczeństwo behawioralne)

Behavioral based safety BBS – czym jest?

 

Behavioral based safety BBS to pojęcie bezpieczeństwa opartego na wzmacnianiu właściwego zachowania. BBS jest procesem, w którym skupiamy się na tym, co robią ludzie, analizujemy to jak
i dlaczego to robią odnosząc się do obowiązujących standardów, wzmacniamy zachowania pozytywne
a korygujemy zachowania niewłaściwe, mając zawsze na uwadze ich własne bezpieczeństwo. Jest to narzędzie do wdrażania zmiany mentalności i zachowań osób oraz podejścia i rozumienia osobistego bezpieczeństwa. Przy tworzeniu kultury bezpieczeństwa powinny zostać uwzględnione kryteria sukcesu:

  • Widoczne zaangażowania kierownictwa na wszystkich szczeblach,
  • Widoczne przywództwo najwyższego kierownictwa,
  • Oparta na zaufaniu i otwartości komunikacja,
  • Szanowanie opinii pracowników,
  • Wyraźne nakierowanie na zmiany zachowań z niebezpiecznych na bezpieczne,
  • Skuteczna konsekwencja w działaniu,
  • Wskaźniki proaktywne a nie oparte jedynie na wskaźnikach wypadowych.

 

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich szczegółach
Andrzej Kwocz
Andrzej Kwocz

Dyrektor Działu Doradztwa i Szkoleń

+48 660 733 397 andrzej.kwocz@ecoms.pl