Przejdź do treści

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – korzyść czy ustawowy porządek?

Według naukowców z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, zaprezentowanych w senackiej komisji gospodarki i innowacyjności, nasza gospodarka wciąż pożera za dużo energii na jednostkę PKB w porównaniu nie tylko z rozwiniętymi, przemysłowymi krajami Zachodu, ale nawet z Turcją.

Potencjał oszczędności dotyczący zużycia energii elektrycznej, szczególnie w przemyśle, jest ogromny. Szacuje się go na ok 15-20 % krajowego zużycia. Mając na uwadze to, że najtańszą energią jest ta, której się nie zużywa, poprawa efektywności energetycznej przynosi dla podmiotów wymierne korzyści finansowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, opracowanej na bazie unijnych przepisów, duże przedsiębiorstwa są zobligowane do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa co 4 lata.

Jednym z priorytetów polityki unijnej na najbliższe lata jest przeciwdziałanie zmianom klimatu, przewiduje się więc przejście na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050r. Nie dziwi więc fakt, że trendem wśród podmiotów odpowiedzialnych ekologicznie stają się dążenia do uzyskania zeroemisyjności.

Z rynku krajowego – PKN Orlen ogłosił osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku. Nie oznacza to, że krajowy potentat zrezygnuje z inwestycji w paliwa kopalne, ale zainwestuje miliardy złotych w projekty zmniejszające oddziaływanie na środowisko. Na pierwszym miejscu stawiana jest efektywność energetyczna, dlatego w nowych projektach wykorzystywane będą najlepsze i najbardziej efektywne emisyjnie technologie.

Zmieniona unijna dyrektywa o efektywności energetycznej weszła w życie w grudniu 2018 roku i obliguje państwa członkowskie by od 2021 roku osiągały rocznie oszczędność 0,8 % zużycia energii końcowej (uśrednionego dla lat 2016-2018). Poprawę efektywności energetycznej można osiągnąć praktycznie w każdym obszarze naszej działalności, od najprostszych działań wkoło nas poprzez odłączanie odbiorników (np. ładowarki telefonów) od sieci czy wyłączanie niewykorzystywanego oświetlenia.

W przypadku podmiotów zużywających więcej energii niż gospodarstwo domowe, przewiduje się znacznie szerszy zakres działań audytowych: analiza zużycia min 90% energii, rzeczywiste pomiary zużyć, strat, wydajności, a dodatkowo specjalistyczne ekspertyzy techniczne. W dalszym ciągu można spotkać urządzenia pracujące bez regulacji, źle dobrane parametry pracy, urządzenia niewykorzystywane zgodnie z założeniami, brak odzysków energii, jak również nieszczelności systemów czy niepożądana energia bierna.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest wykonywany, aby zlokalizować nieefektywne wykorzystanie energii, a następnie zaproponować rozwiązania techniczne wybrane poprzez wyliczoną opłacalność ekonomiczną. W najbliższych latach z uwagi na m.in. zwiększenie opłat CO2, wprowadzenie rynku mocy czy potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstw energetycznych w budowie nowoczesnej infrastruktury energetycznej, należy spodziewać się wzrostu cen energii. Spowoduje to zwiększenie opłacalności inwestycji poprawiających efektywność energetyczną.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń