Przejdź do treści

Automotywacja i zaangażowanie pracowników

Motywacja – coś co sprawia, że mamy więcej energii do działania. Dzięki motywacji nasza praca staje się efektywniejsza, a jakość jej efektów jest wyższa. Oczywiście najlepiej, gdy każdy z nas sam potrafi się odpowiednio zmotywować – tak, by nie potrzebne były ciągle bodźce z zewnątrz. Jak tego dokonać?

Czym jest automotywacja?

Automotywacją możemy nazwać bardzo silną potrzebę do doskonalenia samego siebie, czyli swoich umiejętności i kompetencji, a także stawiania sobie nowych celów w życiu. Osoby, które nie wykazują takiej postawy, mogą się tego w prosty sposób nauczyć. W większości przypadków wystarczy uczestnictwo w odpowiednich warsztatach lub specjalistycznych szkoleniach. Najbardziej poleca się je menadżerom, osobom zarządzającym podwładnymi, którzy powinni umiejętnie wywierać pozytywny wpływ na innych. Wszystko po to, by wzniecać chęć działania w pracownikach w sytuacji, kiedy im tej chęci zabraknie. O motywowaniu mówi się nawet jako o jednym z obowiązków lidera. Umiejętność zachęcania innych pozwala również sprawniej rozwiązywać konflikty, a do tego przydaje się w sytuacjach kryzysowych.

Jak pobudzić automotywację u innych?

Istnieje wiele technik, które pozwalają zwiększyć zaangażowanie pracownika i które nie wiążą się z podwyżką lub awansem. Bardzo ważne są trzy rzeczy: docenienie, zaufanie oraz utożsamianie się z misją firmy. Pracownika potrafi dobrze zmotywować docenienie związane z dbałym wykonywaniem jego codziennych czynności (niekoniecznie, gdy zrobi coś ponadto). Zaufanie ma związek z przyjemną atmosferą, jaka panuje w miejscu pracy. Powinna być ona oczyszczona, wolna od konfliktów, a relacje pomiędzy pracownikami niech opierają się na szacunku i sprawnej komunikacji. Jeżeli zaś chodzi o utożsamianie się z wizją firmy, to każde zadanie czy realizowany projekt musi mieć ściśle określony cel. Pracownik, który nie widzi sensu w tym, co robi, nie wykrzesze z siebie nawet odrobiny entuzjazmu.Dlatego warto, krok po kroku, śledzić skuteczność i efektywność poszczególnych czynności, które realizujemy w celu osiągnięcia efektu końcowego.

Oprócz tych podstawowych działań, warto również zapewnić pracownikowi szansę na rozwój, a także zagwarantować mu samodzielność w podejmowaniu decyzji. Szczegółowe metody wykonywania każdego z tych zadań są tłumaczone na specjalnych kursach rozwojowych.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń