Przejdź do treści

Bezpieczeństwo maszyn

 

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo maszyn mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscach, gdzie wykorzystuje się maszyny i urządzenia techniczne. Ich odpowiednie dostosowanie do norm i przepisów gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania maszyn.

Na czym polega dyrektywa maszynowa?

Maszyna może zostać uznana za bezpieczną, gdy spełnia wymogi dyrektywy maszynowej, adresowanej do podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzanie maszyn na rynek europejski. Wymagania techniczne i zasadnicze, które zostały w niej ujęte, dotyczą maszyn wyprodukowanych w krajach unijnych, a także tych używanych i importowanych spoza UE. 

Podstawy bezpieczeństwa maszyn

Zarządzanie bezpieczeństwem maszyn i urządzeń polega na zmniejszeniu możliwego ryzyka do poziomu ryzyka tolerowanego. Normy bezpieczeństwa maszyn wskazują ich producentom i użytkownikom 3 kluczowe zasady:

  • budowanie maszyn wewnętrznie bezpiecznych;
  • stosowanie odpowiednich technicznych środków ochronnych;
  • informowanie użytkowników o ryzyku resztkowym. 

Znajomość przepisów maszynowych przez klientów

Polskie prawo implementuje europejską koncepcję bezpieczeństwa maszynowego dotyczącą wprowadzania na rynek nowych maszyn oraz ich eksploatacji, co wiąże się z pewnymi obowiązkami dla użytkowników. EcoMS Consulting oferuje kompleksowe wsparcie w dostosowaniu urządzeń do norm bezpieczeństwa maszyn w każdym zakładzie pracy.

Systemy bezpieczeństwa personelu obsługi maszyn

Aby dobrać optymalne systemy ochronne, należy dokonać przeglądu maszyn pod kątem obowiązujących wymagań, a także przeprowadzić analizę bezpieczeństwa i ocenę ryzyka. Cały proces obsługują eksperci EcoMS. 

Komponenty systemów bezpieczeństwa maszyn

System bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń opiera się na ocenie ryzyka, doborze środków ochrony, a także dostosowaniu układów sterowania i elektrycznego wyposażenia maszyn tak, by były zgodne z przepisami i dyrektywą maszynową

Bezpieczeństwo maszyn z EcoMS Consulting

EcoMS Consulting w ramach swojej działalności oferuje doradztwo prawne i techniczne z zakresu bezpieczeństwa maszyn. Szkolenie prowadzone przez profesjonalistów z tej dziedziny oraz opracowywanie kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa technicznego – gwarantujemy wsparcie także w tym obszarze.

Masz pytania odnośnie bezpieczeństwa maszyn?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich szczegółach
Radosław Gonet
Radosław Gonet

Dyrektor ds. rozwoju

+48 660 593 119 radoslaw.gonet@ecoms.pl