Przejdź do treści

Co to jest Księga Jakości ISO?

ISO to międzynarodowa organizacja zajmująca się określaniem norm w różnych dziedzinach życia. ISO przyczynia się także do ujednolicenia wymagań związanych z określonymi produktami lub usługami. Aby umożliwić organizacjom lepsze zorientowanie się na wymagania związane z daną normą, tworzy się Księgi Jakości.

Tworzenie księgi jakości ISO

Tworzenie każdej Księgi Jakości przebiega zgodnie z różnymi podejściami co do stopnia poufności informacji, jakie mają być w niej zawarte. Wewnętrzne księgi dotyczą procesów poufnych, które nie powinny wychodzić poza obszar przedsiębiorstwa. Z kolei zewnętrzne wskazówki mogą zostać przedstawione klientom, na przykład w celu udowodnienia tego, że dana firma naprawdę spełnia określone wymagania. Te dwa sposoby można również połączyć – wtedy mówimy o mieszanym tworzeniu Księgi Jakości, które zakłada stworzenie dwóch wersji dotyczących tych samych procedur.

Każda Księga powinna zawierać procedury odnośnie określonych dziedzin. Na pewno musi regulować sposób zarządzania procesami w firmie, jednak niekoniecznie w całym zakresie jej działalności, a jedynie w określonym obszarze. Nadrzędną zasadą jest jednak to, aby dany zakres został wyrażony w sposób jak najbardziej precyzyjny.

Księga Jakości powinna także zawierać określone już procedury charakterystyczne dla danego systemu zarządzania lub powoływać się na nie. Ostatnim z wymogów odnośnie utworzenia Księgi Jakości jest przedstawienie wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi etapami lub procesami zarządzania jakością.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń