Przejdź do treści

Co to jest normalizacja?

Normalizacja stanowi zamierzone działanie oraz proces polegający na standaryzacji i ujednolicaniu produkcji, zgodnie z odpowiednimi normami.

Co do zasady jest to także działanie polegające na zapewnieniu produktom funkcjonalności, zgodności i zamienności, a także bezpieczeństwa użytkowania.

Cele normalizacji – dlaczego się ją wprowadza?

Zasadniczym celem normalizacji jest uproszczenie produkcji oraz poprawa jakości wyrobów poprzez zastosowanie jednolitych wzorców, w tym np. zestandaryzowanie jednego elementu wyrobu lub wszystkich wyrobów zarówno pod względem wymiarów, jak i wykorzystywanych materiałów. Dzięki niej ograniczona zostaje także zbędna różnorodność produktów. Normalizacja niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim zmniejsza ona koszty oraz umożliwia masową produkcję. Znormalizowanie niektórych wyrobów w dużym stopniu ułatwia także dokonywanie większych zamówień handlowych oraz współpracę urządzeń różnych producentów.

Czym jest normalizacja i jakie wyróżniamy jej wyniki?

Powszechnie wyróżnia się trzy kluczowe wyniki normalizacji. Są nimi klasyfikacja, polegająca na grupowaniu cech charakterystycznych dla produktu zgodnie z ich podobieństwem, unifikacja, czyli ujednolicanie cech konstrukcyjnych i wymiarowych części maszyn w celu umożliwienia ich zamienności, a także typizacja, oznaczająca ujednolicenie konstrukcji w celu ułatwienia eksploatacji oraz uproszczenia produkcji.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń