Przejdź do treści

Czym jest normalizacja?

Normalizacja stanowi zamierzone działanie oraz proces polegający na standaryzacji i ujednolicaniu produkcji, zgodnie z odpowiednimi normami.

Co do zasady jest to także działanie polegające na zapewnieniu produktom funkcjonalności, zgodności i zamienności, a także bezpieczeństwa użytkowania.

Zasadniczym celem normalizacji jest uproszczenie produkcji oraz poprawa jakości wyrobów poprzez zastosowanie jednolitych wzorców, w tym np. zestandaryzowanie jednego elementu wyrobu lub wszystkich wyrobów zarówno pod względem wymiarów, jak i wykorzystywanych materiałów. Dzięki niej ograniczona zostaje także zbędna różnorodność produktów. Normalizacja niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim zmniejsza ona koszty oraz umożliwia masową produkcję. Znormalizowanie niektórych wyrobów w dużym stopniu ułatwia także dokonywanie większych zamówień handlowych oraz współpracę urządzeń różnych producentów.

Powszechnie wyróżnia się trzy kluczowe wyniki normalizacji. Są nimi klasyfikacja, polegająca na grupowaniu cech charakterystycznych dla produktu zgodnie z ich podobieństwem, unifikacja, czyli ujednolicanie cech konstrukcyjnych i wymiarowych części maszyn w celu umożliwienia ich zamienności, a także typizacja, oznaczająca ujednolicenie konstrukcji w celu ułatwienia eksploatacji oraz uproszczenia produkcji.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń