Przejdź do treści

Prawny Kwartalnik OŚ- IV kw. 2023r.

  • nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – wprowadzenie nowych sposobów prowadzenia postępowania w odniesieniu do inwestycji strategicznych, zmiany w zakresie kar,
  • nowa pozycja w załączniku XVII rozporządzenia REACH – wprowadzenie ograniczenia wprowadzania do obrotu mikrocząstek polimerów syntetycznych,
  • nowa konkluzja BAT w odniesieniu do rzeźni oraz sektorów przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i/lub jadalnych produktów ubocznych,
  • określenie stawek opłat za opakowania i produkty z tworzyw sztucznych

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń