Przejdź do treści

Jakie powinny być cele jakościowe?

Cele jakości, zgodnie z normą ISO 9001, powinny usprawniać krótko- i długoterminowe planowanie firmy oraz być istotnym elementem zarządzania.

Dodatkowo, ponieważ cele jakości mają bardzo duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich szczebli organizacyjnych w firmie, ich ustalanie powinno być częścią kluczowych procesów planowania biznesowego.

Cele jakości ze względu na swój charakter powinny być mierzalne, skonkretyzowane, akceptowalne, realne oraz terminowe. Muszą one również być zgodne z polityką jakości danej organizacji. Ich planowanie powinno natomiast opisywać jakie działania i kiedy mają zostać zrealizowane, kto będzie za nie odpowiedzialny, jakie zasoby będą potrzebne do ich realizacji oraz to, w jaki sposób dane efekty będą ocenione.

Systematyczne ustalanie celów jakości może nieść ze sobą wiele korzyści dla organizacji. Mają one bowiem wpływ nie tylko na gotowy produkt lub usługę, ale również na zadowolenie klienta. Cele te mogą również stanowić pewnego rodzaju czynnik motywacyjny, który będzie się przyczyniał do wzrostu efektywności pracy zatrudnionych w danej organizacji pracowników. Cele jakości pozwalają na skuteczne realizowanie założeń kierownictwa, jednocześnie umożliwiając podjęcie określonych działań, w celu ustalenia skutecznego mechanizmu monitorowania, oceny i kontroli. Odpowiednio sprecyzowane mogą także ułatwić planowanie przyszłych działań, nadając wykonywanym zadaniom jednolity oraz skonkretyzowany kierunek.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkolenia o wymogach systemu zarządzania jakością

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń