Przejdź do treści

Korzyści z ISO 14001

ISO 14001 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego. Jej podstawowym zadaniem jest, zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, wspomaganie ochrony środowiska oraz zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne. Norma ta jest przeznaczona dla wszystkich organizacji, bez względu na ich wielkość czy rodzaj prowadzonej działalności, przez co może być z powodzeniem stosowana w zróżnicowanych warunkach, zarówno pod względem geograficznym, jak i kulturowym czy społecznym.

Wśród najważniejszych korzyści wynikających z wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 znajduje się ogólna poprawa wizerunku firmy, jako odpowiedzialnej społecznie, zwiększenie jej konkurencyjności oraz polepszenie wizerunku w oczach potencjalnych klientów i inwestorów. Dodatkowo, dzięki systemowi ISO 14001, możliwe jest uporządkowanie stanu formalnoprawnego firmy, łatwiejsze uzyskiwanie pozwoleń i koniecznych zatwierdzeń, a także poprawienie współpracy i stosunków ze społeczeństwem oraz władzami oraz jednostkami kontrolującymi. W dużym stopniu ułatwiony jest również dostęp do różnego rodzaju programów, dzięki którym dana organizacja może zyskać dofinansowanie.

Z wdrożeniem w firmie systemu zarządzania środowiskowego, zgodnego z wymaganiami ISO 14001, wiążą się również liczne korzyści ekonomiczne. Wśród nich znajduje się między innymi redukcja kosztów usuwania odpadów i kosztów energii oraz różnego rodzaju opłat za korzystanie z zasobów środowiska. W tym przypadku szczególny nacisk jest kładziony na zapobieganie powstawaniu niezgodności środowiskowych, mogących mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe danego przedsiębiorstwa. Innymi słowy, dzięki systemowi ISO 14001, można ustrzec firmę przed podwyższonymi opłatami i karami.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń