Przejdź do treści

Najważniejsze założenia ISO 14001

Norma ISO 14001 to zbiór wymagań i wytycznych dotyczących organizacji systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach oraz w instytucjach, pozwalającego na realizację celów z zakresu ochrony środowiska.

Historia ISO 14001

Prace nad opracowaniem międzynarodowych standardów dotyczących ochrony środowiska toczyły się na forum Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) od 1993 roku. Norma ISO 14001 została opracowana na bazie wcześniejszych regulacji takich jak EMAS (unijny standard prowadzenia działalności promujący podejście prośrodowiskowe) czy standard BS 7750 (brytyjska norma dotycząca wymagań stawianych systemom zarządzania ochroną środowiska). Prace koncepcyjne nad samą normą zainicjowane zostały w 1994 roku i trwały dwa lata. Podobnie jak inne standardy ISO (m.in. 9001) opiera się ona na tzw. Kole Deminga, określanym zamiennie cyklem poprawy lub cyklem PDCA. Obecnie obowiązuje trzecie wydanie normy z roku 2015.

Korzyści z wdrożenia ISO 14001

Wdrożenie normy ISO 14001 przynosi wymierne efekty, w postaci całego pakietu korzyści. Do najważniejszych można zaliczyć poprawę wizerunku organizacji w oczach klientów, wzrost konkurencyjności na rynku oraz redukcję kosztów i oszczędności energii, w związku z racjonalnym gospodarowaniem surowcami. Implementacja rzeczonej normy przekłada się ponadto na minimalizację sytuacji awaryjnych w firmie, zwiększenie wiarygodności przedsiębiorstwa w oczach instytucji finansowych (co może się okazać korzystne w sytuacji wnioskowania o kredyty, pożyczki, dotacje) oraz umocnienie pozycji przy podejmowaniu nowych przedsięwzięć oraz poszukiwaniu nowych kontrahentów.

Koszty związane z implementacją normy ISO 14001

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się wdrożyć standard ISO 14001 muszą się jednak liczyć z pewnymi kosztami, wśród najbardziej istotnych należy wymienić m.in. koszty procesu certyfikacyjnego, koszty usług doradczych dla kadry zarządzającej i szkoleń dla pracowników oraz koszty związane z przeprowadzaniem obowiązkowych audytów (wewnętrznych i zewnętrznych).
Popularność normy ISO 14001 stanowi niezbity dowód na to, że koszty te – zwłaszcza w zestawieniu z korzyściami – nie są wygórowane. Wdrożenie opisywanego standardu przynosi bezpośrednie korzyści ekonomiczne w myśl zasady “taniej i lepiej zapobiegać niż leczyć”. Norma ISO 14001 pomaga organizacjom ustrzec się przed wysokimi karami finansowymi za nierespektowanie przepisów prawa ochrony środowiska czy pokrywaniem kosztów awarii lub zanieczyszczeń środowiskowych.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń